2021 / 4

21Pro/21

Vzdělávání v KKV: Rozvíjení kompetencí učících knihovníků

Aktuální koncepce rozvoje knihoven ve svém pilíři II nazvaném Knihovna jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce (Koncepce, 2021) jednoznačně ukazuje, jak významnou roli má knihovna v rozvíjení celoživotního učení. Důležitou oblastí, jíž se knihovny věnují, je informační vzdělávání pro žáky různých typů a stupňů škol. Informační vzdělávání má z hlediska celoživotního vzdělávání a učení velký potenciál – jeho pojetí se odráží také v aktuální Strategii vzdělávání v ČR 2030+, která do edukačního prostoru nese dva hlavní cíle: Celý článek

21Pro/21

Čtenářský klub KKV: Shakespeare, Japonsko a vlastní srdce

Rok 2021 se nachýlil k závěru a s ním pro letošek i Čtenářský klub Krajské knihovny Vysočiny. Ten svým účastníkům (ať už online formou nebo naživo) přichystal možnost každý měsíc popovídat si o různých literárních tématech. S jejich sumáři jste se mohli seznámit na stránkách Knihovnického zpravodaje, a nejinak je tomu i se shrnutím setkání, která se uskutečnila v říjnu, listopadu a prosinci. Tedy v měsících, kdy se probíral William Shakespeare, japonská literatura nebo kdy předvánoční setkání přineslo knihy, které jednak představily vkus jednotlivých členů, anebo prezentovaly tituly, jež během celoročního setkávání zaujaly nejvíce. Celý článek

21Pro/21

Vzdělávání v KKV: Jak se daří celoživotnímu vzdělávání v nové budově?

Mezi poslední přednáškou celoživotního zájmového vzdělávání dospělých ve starých prostorách a první v nové budově KKV uplynula dlouhá doba. Za nezvyklou pauzou, která byla v historii naší Univerzity volného času (UVČ) vůbec první, nestálo stěhování KKV, nýbrž covid a s ním spojená vládní nařízení a omezení. Naši frekventanti se mohli do přednáškových místností a k prezenční formě studia vrátit až po roce, tedy v říjnu 2021. O peripetiích, které UVČ provázely v počátcích pandemie, a o tom, jak jsme se s nimi vypořádávali, pojednává článek Univerzita volného času v osmnáctém roce své existence (KZV č. 2/2020, dostupné zde: http://kzv.kkvysociny.cz/?p=3606). Celý článek

21Pro/21

Knihovnická slavnost 2021

Jako každý rok i letos Krajská knihovna Vysočiny hodnotila knihovníky neprofesionálních knihoven Kraje Vysočina. Knihovnická slavnost byla naplánovaná na 30. 11. 2021.

Stejně jako loni však protiepidemická opatření nedovolila v plánovaném termínu slavnost uskutečnit. Abychom tuto událost oceněným alespoň částečně vynahradili, všechny knihovníky jsme navštívili a diplom spolu s dárky a květinou jim předali osobně. Zároveň jsme je i vyfotili a sestavili z jejich fotografií tablo jako připomínku jejich úspěchu. Celý článek