Tag Archives: Mazáčová Pavlína

21Pro/21

Vzdělávání v KKV: Rozvíjení kompetencí učících knihovníků

Aktuální koncepce rozvoje knihoven ve svém pilíři II nazvaném Knihovna jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce (Koncepce, 2021) jednoznačně ukazuje, jak významnou roli má knihovna v rozvíjení celoživotního učení. Důležitou oblastí, jíž se knihovny věnují, je informační vzdělávání pro žáky různých typů a stupňů škol. Informační vzdělávání má z hlediska celoživotního vzdělávání a učení velký potenciál – jeho pojetí se odráží také v aktuální Strategii vzdělávání v ČR 2030+, která do edukačního prostoru nese dva hlavní cíle: Celý článek