Vzdělávání v KKV: Jak se daří celoživotnímu vzdělávání v nové budově?

Mezi poslední přednáškou celoživotního zájmového vzdělávání dospělých ve starých prostorách a první v nové budově KKV uplynula dlouhá doba. Za nezvyklou pauzou, která byla v historii naší Univerzity volného času (UVČ) vůbec první, nestálo stěhování KKV, nýbrž covid a s ním spojená vládní nařízení a omezení. Naši frekventanti se mohli do přednáškových místností a k prezenční formě studia vrátit až po roce, tedy v říjnu 2021. O peripetiích, které UVČ provázely v počátcích pandemie, a o tom, jak jsme se s nimi vypořádávali, pojednává článek Univerzita volného času v osmnáctém roce své existence (KZV č. 2/2020, dostupné zde: http://kzv.kkvysociny.cz/?p=3606).

Prezenční výuka si musela na svou premiéru sice počat do podzimu, to ale neznamenalo, že by se na poli celoživotního vzdělávání nezačalo dít něco zajímavého a nového už dříve. Prvními krůčky jsme se vydali po dosud neprošlapané on-line cestě už v březnu 2021, tedy v letním semestru 2021/22. Našim posluchačům jsme jako první vlaštovku nabídli projekt svižných videotréninků paměti Mozek v karanténě? Ne!, který jsme připravili ve spolupráci s lektorkou a trenérkou paměti Janou Vejsadovou. Více o něm se můžete dočíst v stejnojmenném textu v KZV č. 1/2021, dostupném též zde: http://kzv.kkvysociny.cz/?p=4908. Brzy nato jsme byli osloveni ředitelem Gymnázia Havlíčkův Brod, PhDr. Hynkem Bouchalem, PhD., s tím, zda bychom chtěli participovat na jejich vznikajícím cyklu on-line přednášek s názvem Po škole. Vznikla tak příjemná spoluúčast na výborném programu vybraných on-line přednášek. Pod taktovkou gymnaziálních pedagogů tak zazněla témata Řvoucí 20. léta v USA, Vincent van Gogh – Hvězdná noc, Umělá inteligence, Paradoxy nekonečna, Kraj, kde končí chleba a začíná kamení aneb Po čem tu na Havlíčkobrodsku šlapeme či Příběh evropské vzdělanosti.

Třetím realizovaným on-line počinem byly, i vzhledem ke kulatému výročí, pilotní přednášky věnované Karlu Havlíčku Borovskému v rámci oboru Dějiny Havlíčkobrodska. Připravili si je pro nás ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, Mgr. Michal Kamp a jeho kolegyně, Mgr. Alena Jindrová, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme právě na výše jmenovaném oboru. V úvodní přednášce přiblížil Mgr. Kamp oslavy KHB v roce 2021, ve druhé přednášce se pak zaměřil na Havlíčkovy politické názory. Mgr. Jindrová zakončila minicyklus přednáškou KHB a českožidovské hnutí. (Na podzim jsme pak navázali prezenčním programem, v němž odborníci z havlíčkobrodského muzea zmapovali rozličné nuance života a díla velké osobnosti, život, myšlení a politiku 19. století, i Havlíčkův posmrtný život.) On-line nabídku doplnily dva kurzy Virtuální univerzity třetího věku (VU3V), kterou nabízíme široké veřejnosti ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou ČZU od roku 2018. Vypsány byly Klenoty barokního sochařství v českých zemích a Kouzelná geometrie.

Do technické výbavy tak nutně přibyly nové prvky, jako například konferenční sada – kamera a mikrofon ad. Vše provázela radost z toho, že jsme schopni zpřístupnit přednášky našim studentům alternativní cestou, ale také určité obavy a nejistota, jaký bude o tuto formu studia zájem. Nabízely se různé otázky. Budou mít naši frekventanti (především senioři) přístup k nutnému technickému vybavení? Budou s ním umět ze svých domovů pracovat? A budou vůbec mít chuť absolvovat přednášky on-line? Sami, před monitorem počítače? Vždyť jejich dosavadní návštěvy UVČ byly nejenom o zájmu kontinuálně se vzdělávat, ale také o vzájemném setkávání, sociální interakci… Dnes už známe odpovědi. Na všechny otázky zní „ano“, což nás velmi těší.

V říjnu 2021 se konečně vracíme k tradičnímu modelu prezenčních přednášek. Do zimního semestru 2021/22 zapisujeme téměř 400 posluchačů, což značí (zvláště v rozbouřené „době covidové“) velmi pěkný zájem. Těšíme se. Moc. Všichni. Tedy my, organizátoři, posluchači i lektoři. A na energii přednášek je to znát. Více se usmíváme, jsme ohleduplnější, uvědomujeme si, že pravidelné setkávání v rámci (nejen) celoživotního vzdělávání nemusí být vůbec samozřejmostí. Mnozí jsme se navzájem dlouho neviděli. Přejeme si na každém setkání pevné zdraví, a to, aby nám prezenční výuka vydržela po celý semestr. Běží obory prověřené předchozími lety. Tradičně největší zájem je o přednášky umění, které pro UVČ skvěle připravuje téměř dvacet let Mgr. Jaroslav Staněk. Vítáme ale i „nováčky“, a to Kapitoly z dějin 20. století pod vedením Mgr. Libora Tomana a Geologii s Mgr. Markem Chvátalem, která sice už figurovala v nabídce před covidem, ale stihli jsme z ní zrealizovat pouze tři přednášky. Nabídka UVČ a VU3V čítá nyní celkem jedenáct nepočítačových oborů a sedm jazykových kurzů (přehled zde: https://www.kkvysociny.cz/oddeleni-knihovny/univerzita-volneho-casu/). Pro nadcházející letní semestr 2021/22 aktuálně domlouváme další novou spolupráci, a to s Mgr. Lenkou Šimo, díky čemuž v nabídce přibyde obor Kláštery a církevní řády.

Vraťme se však ještě před začátek zimního semestru. Jaká je situace? Posluchači jsou samozřejmě zvědaví na nové prostory. Jak bude vypadat sál? Bude dobrá akustika? Budeme dobře vidět na plátno? Bude se nám pohodlně sedět? To byly časté otázky hned u zápisu v září 2021. Objevují se i trochu úsměvné dotazy, zda by výše jmenované přednášky Dějin umění i nadále mohly probíhat v sále Staré radnice. Tam to dle dotazujících se „mělo sice své mouchy, ale byli jsme zvyklí“. Panují tedy určité drobné pochybnosti. A pak to přijde. Sál je „odtajněn“, první přednášky běží, posluchači testují prostory na vlastní kůži. A vida! On je ten sál pěkný! Reprezentativní, uživatelsky přívětivý, s velkým plátnem, kvalitní technikou a akustikou, pohodlnými sedadly. Posluchači dále objevují kavárnu, v přestávkách v ní diskutují o tématech přednášek, k tomu nějaký ten zákusek, káva. To ve staré budově nebylo možné. Ti přespolní si třeba nově zařizují v naší knihovně registraci. Plně tak využijí (a samozřejmě nejen oni) času čekání před přednáškou nebo po ní, aby si půjčili třeba studijní doporučenou literaturu, aby na čítárně prolistovali denní tisk a podobně. V příjemném prostředí knihovny se jim líbí, nespěchají s odchodem. V knihovně to žije! To vše jsou jen střípky z mozaiky postřehů a ohlasů našich posluchačů UVČ za první tři měsíce zimního semestru. Ano, dočkali jsme se. Po letech, kdy přednášky a kurzy probíhaly na více místech, kdy jsme se pravidelně přesouvali a neustále někam přenášeli a instalovali techniku, nyní máme vše krásně při ruce, technika je stabilní a vše ovládnete pár kliknutími. Jednoduše komfortní!

Řeč byla o formě a náplni Univerzity volného času, o ohlasech frekventantů přednášek a kurzů. Nyní je na místě velký dík, a to nejen posluchačům, bez jejichž přízně a zájmu by celoživotní vzdělávání v KKV nemohlo fungovat, ale samozřejmě také našemu výbornému a profesionálnímu lektorskému týmu. Mnozí kmenoví metodici a lektoři s námi spolupracují už od samého vzniku UVČ v roce 2002. Jsou po celou dobu garanty vysoké kvality studijních oborů a jednotlivých přednášek. A my všichni společně nyní pomalu ale jistě vplouváme do dvacátého roku naší existence při KKV. Věříme, že i nadále bude platit, že se navzájem bude snoubit to nejlepší z osvědčeného s novými, moderními formami v této oblasti. Myšlenka celoživotního zájmového vzdělávání dospělých jako zvolené cesty životem je naším stabilním mottem.

Bc. Marcela Valecká, Krajská knihovna Vysočiny