Aktuálně

29Dub/22

Makerspace v knihovnách: první myšlenky

Okouzlení 3D tiskem, vášeň pro roboty a šicí stroje, srdce bijící pro tvoření všeho druhu. Snaha rozvíjet veřejnost, přimět lidi tvořit a sdílet radost z makerství. Výchozí pozice pro zakládání otevřené dílny v knihovně? Velmi pravděpodobně. Makerspaces v knihovnách rostou často z osobních motivací, zapálení pro tvorbu, stávajících tvořivých služeb a všeobecné touhy po realizaci nových nápadů a dělání něčeho z ničeho. Celý článek

21Pro/21

Vzdělávání v KKV: Rozvíjení kompetencí učících knihovníků

Aktuální koncepce rozvoje knihoven ve svém pilíři II nazvaném Knihovna jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce (Koncepce, 2021) jednoznačně ukazuje, jak významnou roli má knihovna v rozvíjení celoživotního učení. Důležitou oblastí, jíž se knihovny věnují, je informační vzdělávání pro žáky různých typů a stupňů škol. Informační vzdělávání má z hlediska celoživotního vzdělávání a učení velký potenciál – jeho pojetí se odráží také v aktuální Strategii vzdělávání v ČR 2030+, která do edukačního prostoru nese dva hlavní cíle: Celý článek

21Pro/21

Vzdělávání v KKV: Jak se daří celoživotnímu vzdělávání v nové budově?

Mezi poslední přednáškou celoživotního zájmového vzdělávání dospělých ve starých prostorách a první v nové budově KKV uplynula dlouhá doba. Za nezvyklou pauzou, která byla v historii naší Univerzity volného času (UVČ) vůbec první, nestálo stěhování KKV, nýbrž covid a s ním spojená vládní nařízení a omezení. Naši frekventanti se mohli do přednáškových místností a k prezenční formě studia vrátit až po roce, tedy v říjnu 2021. O peripetiích, které UVČ provázely v počátcích pandemie, a o tom, jak jsme se s nimi vypořádávali, pojednává článek Univerzita volného času v osmnáctém roce své existence (KZV č. 2/2020, dostupné zde: http://kzv.kkvysociny.cz/?p=3606). Celý článek

21Pro/21

Knihovnická slavnost 2021

Jako každý rok i letos Krajská knihovna Vysočiny hodnotila knihovníky neprofesionálních knihoven Kraje Vysočina. Knihovnická slavnost byla naplánovaná na 30. 11. 2021.

Stejně jako loni však protiepidemická opatření nedovolila v plánovaném termínu slavnost uskutečnit. Abychom tuto událost oceněným alespoň částečně vynahradili, všechny knihovníky jsme navštívili a diplom spolu s dárky a květinou jim předali osobně. Zároveň jsme je i vyfotili a sestavili z jejich fotografií tablo jako připomínku jejich úspěchu. Celý článek

21Pro/21

Vzdělávání v KKV: Moderní technologie v knihovnách

Ve dnech 9.-11. listopadu jsem v Krajské knihovně Vysočiny společně s regionálními knihovnicemi a knihovníky prozkoumával tři z témat, která měla za cíl ukázat nové možnosti ve službách knihoven. Byl jsem moc rád, že se nás i přes aktuální situaci sešlo dost, a troufám si tvrdit, že kolegyně a kolegové si z přednášek odnášeli alespoň trochu nadšení, které jsem chtěl předat, a nové informace, na kterých mohou nové služby ve svých organizacích stavět. Celý článek

21Pro/21

Ring volný aneb Výdejní box

V rámci rozšiřování služeb pro čtenáře jsme zavedli knihovní box už před pár lety.

Stál na náměstí před knihovnou a sloužil na vracení knih v době zavření knihovny. Tedy měl sloužit. Protože nešel zamknout, házeli do něj čtenáři knihy vlastně pořád. A nejen naše. I ty, kterých se chtěli doma zbavit a bylo jim líto je hodit do sběru. Tak se u nás objevily krom jiných i učebnice ruského jazyka z padesátých let, silně aktuální Dějepisy a Zeměpisy a jiné učebnice, budovatelské spisy i s věnováním „Za vynikající práci“ a „U příležitosti odchodu do důchodu věnuje ZV KSČ“ a podobné perly. Nápis „Box slouží k vracení knih půjčených z KKV“ tam byl asi na ozdobu. Celý článek