Literární kavárna

18Dub/20

Literatura a hudba

14. Vztah literatury a hudby v období českého klasicismu. Česká hudební emigrace za klasicismu
Čeští hudební skladatelé 18. stol. měli významný vliv na vývoj evropského klasicismu. Svou členitou a nekomplikovanou homofonní fakturou (faktura = hudební sazba) byl klasicismus české mentalitě blízký. Celý článek