Knihovny Vysočiny

20Bře/18

Knihovna v Havlíčkově Borové

„Knihovna jest také škola, a sice škola pro mládež a pro odrostlé, škola všestranná, v kteréžto učí mnoho moudrých učitelů a k tomu bez hole, bez metly, bez černé tabulky. Nedá se upříti, že celá krajina za krátký čas jiné tvářnosti nabude, když se v ní několik knihoven zařídí a v lidu chuť ke čtení moudře vzbudí.“
(Karel Havlíček Borovský: Národní noviny, 5. 4. 1848) Celý článek