Obecní knihovna v Březníku

Obecní knihovna v Březníku má již dlouholetou tradici, avšak v nových prostorech a s novou knihovnicí funguje od roku 2004. Sídlí v budově obecního úřadu a místní mateřské školy.  Otevřeno je každé úterý od 18:00 do 19:00 hodin. Knihovnicí byla v roce 2004 jmenována zastupitelstvem obce Bc. Jana Řezaninová, která knihovnu vede dodnes.

K dispozici je literatura pro dospělé i pro děti. Malí čtenáři mohou vybírat z knih pro nejmenší, tzv. leporel, pohádkových knížek či dobrodružných příběhů pro mládež. Nechybí ani naučná literatura s oblíbenými tématy, jako jsou zvířata, všeobecné encyklopedie a další.

Pro dospělé čtenáře je k dispozici široký výběr beletrie, který je několikrát ročně obměňován a doplňován novinkami z Městské knihovny v Třebíči. Ani tady nechybí výběr odborné literatury, přičemž mezi nejoblíbenější patří literatura duchovní, cestopisy a také knihy s kulinářskou tematikou.

Březnická knihovna má ve výpůjčním fondu téměř 3 000 knih, které jsou doplňovány již zmíněnými novinkami z třebíčské knihovny. Knihovní fond je tedy neustále zásobován novými tituly, aby byl pro místní čtenáře stále atraktivní a rádi si do knihovny nacházeli cestu.

Knihovnu navštěvuje 45 registrovaných čtenářů, půjčování je bezplatné. Za uplynulý rok (2016) navštívilo březnickou knihovnu celkem 283 návštěvníků, kteří zaznamenali 721 výpůjček, z toho 538 knih pro dospělé a 183 knih pro děti a mládež.

Knihovna má také svoje webové stránky http://breznik.knihovna.cz/, na kterých si mohou čtenáři v online katalogu z pohodlí domova vyhledávat požadovanou literaturu a zjistit tak, zda ji březnická knihovna nyní má k dispozici k půjčení. Vyhledávat lze podle autorů, podle názvů i podle klíčových slov týkajících se obsahu knih.

Dále lze březnickou knihovnu najít i na facebooku – https://www.facebook.com/pg/Obecn%C3%AD-knihovna-B%C5%99ezn%C3%ADk-283794761668775/about/?ref=page_internal. Zde jsou čtenářům předávány nejnovější informace o provozu knihovny i o novinkách v knihovním fondu.

V plánu jsou pro tento školní rok i akce pro děti místní mateřské a základní školy, zaměřené na seznámení se s chodem knihovny, pravidly půjčování knih a získání celkového povědomí o provozu knihovny.

Bc. Jana Řezaninová,  Obecní knihovna v Březníku