Místní knihovna Hodice

Naše knihovna sídlí v prvním patře Kulturního domu v Hodicích. Každé pondělí otevírá své dveře čtenářům, kteří si k nám chodí půjčovat především knihy a společenské hry. Čtenáři mohou vybírat nejen z vlastního fondu knihovny, i ale z knih výměnného fondu Městské knihovny v Jihlavě. Několikrát ročně do knihovny dokupujeme horké knižní novinky a knihy oblíbených autorů našich čtenářů, aby u nás bylo skutečně z čeho vybírat.IMG_4393

Půjčováním však činnost knihovny zdaleka nekončí. Úspěšně spolupracujeme s místní základní i mateřskou školou. Několikrát za rok pro děti chystáme program v knihovně. Pro větší děti třeba o zajímavých osobnostech, s těmi menšími navštěvujeme svět klasických českých pohádek. Na konci každého školního roku rytíř Knihomol, který je „dobrým duchem“ naší knihovny, pasuje prvňáčky na čtenáře.IMG_4381

Každý rok také organizujeme alespoň jeden zájezd do velkého profesionálního divadla na činoherní nebo operní představení. Oblíbené se u nás staly Velikonoční dílny, už jsme v knihovně zdobili perníčky, kraslice voskem a ubrouskovou technikou, tvořili jsme z pedigu nebo jsme se učili drátkovat. Příležitostně zveme do knihovny hosty z blízka i z daleka. Letos nám nálož energie přivezl ilustrátor Adolf Dudek, v loňském roce jsme se dozvěděli leccos o židovské historii naší obce od třešťské učitelky Heleny Štumarové, která nám se svými žákyněmi představila projekt Zmizelí sousedé.IMG_4387

Pravidelně se snažíme své čtenáře bavit a motivovat ke čtení různými fotografickými soutěžemi nebo čtenářskými výzvami. Pořádáme Nocování v knihovně, Dny zdraví se zajímavými přednáškami a nácvikem první pomoci, zapojujeme se do různých soutěží pro knihovny… Naší snahou je, aby v Hodicích fungovala moderní knihovna s širokou nabídkou aktivit pro čtenáře všeho věku, v čemž nás plně podporuje vedení naší obce.

Ivana Kalinová, Místní knihovna Hodice

Za Útvar regionálních služeb v Městské knihovně Jihlava dodáváme. Místní knihovna v Hodicích získala 1. místo v soutěži o nejlepší web v roce 2012, v rámci soutěže Vesnice roku získala v roce 2013 Ocenění za přeměnu stagnující knihovny na centrum rodinného života, díky elánu a nadšení dvojice nápaditých knihovnic Ivany Kalinové a Mgr. Heleny Špringerové a v r. 2015 obdržela titul Knihovna Vysočiny.

Knihovna v Hodicích má před sebou i skvělou budoucnost. V příštím roce se plánuje přestěhování do nově budovaného kulturního a informačního centra ve středu hodické návsi s bezbariérovým přístupem.

Popřejme jim mnoho štěstí a dalších úspěchů v jejich činorodé a záslužné práci!