Knihovnické začátky ve Znětínku

Na jaře roku 2017 jsem se rozhodla, že se podívám na zoubek místní knihovně ve Znětínku, o níž jsem věděla, že „tam“ někde je, ale v povědomí místních občanů příliš nefiguruje. Sama jsem se do obce přistěhovala v roce 2013 a do té doby využívala služeb Knihovny Josefa Matěje Sychry ve Žďáru nad Sázavou. Jako vystudovaná knihovnice se pohybuji v oboru již delší dobu a od dubna 2017 také působím jako metodička regionální funkce JMK v Moravské zemské knihovně v Brně. Nápad chopit se knihovny ve Znětínku vychází také z toho, že jsem matka čtyřleté cácorky, a přivítala bych větší nabídku aktivit pro děti, zejména předškolního a mladšího školního věku.

Hlavní přínos fungující knihovny v tak malé obci vidím hlavně v tom, že může sloužit jako zázemí pro aktivity komunitního charakteru, zejména pro děti, ale např. i pro starší občany, maminky na mateřské dovolené atd. Navrhla jsem tedy panu starostovi, zda by souhlasil s tím, že bych knihovnu ve Znětínku vzala pod svá křídla. Pan starosta souhlasil a zavedl mě do knihovny. Zde jsem pochopila, proč knihovna v obci nefunguje. Je to malý „kamrlík“ v přízemí budovy staré školy, kde sídlí také obecní úřad, knihy jsou zaprášené a špinavé a vejdou se tam tak max. dva lidé, kteří si ovšem nemají kam sednout. Prostorově knihovna absolutně nevyhovuje a moje naivní plány na pořádání „čtenářských dýchánků“ se začínaly rozplývat a vrátila jsem se do reality.

Ale nic není tak horké, jak se původně zdá. Pan starosta mi ochotně dal k dispozici prostory obecní třídy, které jsou pěkně vybaveny židlemi a stoly, malou kuchyňkou a prostorem „před tabulí“. Jelikož prostory knihovny se asi jen tak změnit nepodaří, zaměřila jsem se na akce, které by knihovna mohla pořádat, se zaměřením na dětské čtenářství. Během jednoho odpoledne jsem vytvořila webové stránky knihovny a naplánovala první akci pro děti, kterou jsem chtěla stihnout ještě v rámci Března – měsíce čtenářů. Inspirovala jsem se v databance akcí KJM v Brně a uspořádala akci Knižní hrátky s Lucinkou pro děti předškolního věku. Přišlo 8 dětí s rodiči a myslím, že akce byla poměrně vydařená. Pro mě byla také velmi poučná, protože jsem zjistila, že vzhledem k množství dětí v obci nebudu moci akce věkově příliš omezovat. Na další čtenářskou besedu, tentokrát u příležitosti pálení čarodějnic, přišlo už 15 dětí a troufnu si říct, i dle ohlasů dětí, že akce byla velmi podařená. Jelikož i pan starosta (tatínek 3 malých dětí) byl akcím velmi nakloněn, požádala jsem o příspěvek z obecního rozpočtu na divadelní představení maňáskového divadla, které proběhlo na konci školního roku. V rámci této akce jsem také pasovala na čtenáře jedinou prvňačku, která letos ve Znětínku byla J. Na představení přišlo 17 dětí, jejich maminky a babičky a byla to podařená akce, v jejímž rámci jsem uspořádala také soutěž o nejlepší znětínskou buchtu, takže i občerstvení bylo zajištěno. Akce se líbila, a dokonce zřejmě dojde k jejímu opakování v zimě.

Pan starosta také souhlasil se vstupem knihovny do SKIP a v květnu jsem požádala o dotaci 3 000 Kč na akci v rámci Týdne knihoven, která bude opět určena dětem a jejich rodičům. Dotace nám byla schválena, tentokrát budeme vyrábět z prázdných leporel knihy plné příběhů.

Mimo komunitní akce jsem si také vymyslela půjčovní „hodinu“, při jejímž stanovení jsem vycházela z faktu, že každou neděli chodí místní lidé do kostela ve vedlejší vesnici. Informaci jsem oznámila na místní vývěsce, na stránkách obce a v rozhlase. Žel za cca 4 měsíce tohoto provozu jsem zatím nedocílila nějaké návštěvnosti, až na pár výjimek. Částečně přisuzuji tento stav tomu, že v letních měsících není na vesnici o čtení takový zájem, částečně tomu, že nebylo doposud zvykem, aby lidé vůbec do knihovny chodili. Aktivních čtenářů máme v současné době asi jen 6. Zatím sedávám o nedělních dopoledních v knihovně převážně sama, ale doufám v postupné zlepšení.

O komunitní akce je ve Znětínku poměrně velký zájem, věřím, že se v zimních měsících ještě zvýší. Ráda bych do budoucna také zavedla řeč na prostory knihovny. Pustila jsem se do odpisů starých a špinavých knih, abych si udělala místo na nové. Obecní úřad je mé činnosti nakloněn, ochotně mi poskytuje finanční příspěvky, např. na materiál na akce, přispívá i na nákup nových knih a ráda bych ještě letos v rámci VISK3 a ve spolupráci s obecním úřadem požádala o dotaci na vybavení, které by mi umožnilo např. pozvat zajímavé lidi na besedy s promítáním atd. Byla bych ráda, kdyby se podařila navázat také spolupráce s místním Sborem dobrovolných hasičů, který zde má dlouholetou tradici.

Uvědomuji si, že změny nelze dělat ze dne na den. Ráda bych však, aby se knihovna postupně stala součástí obce, a místem, kam budou místní lidé chodit trávit společný čas. Také bych chtěla apelovat na knihovníky v menších obcích, aby se nebáli požádat o pomoc metodická pracoviště ve větších knihovnách, pokud si sami netroufají, např. požádat o dotaci či uspořádat nějakou akci. Nakonec – je to všechno jen o lidech J.

Kateřina Hošková

Úsek pro výkon regionálních funkcí pověřené knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou v současné době poskytuje svoji pomoc téměř stovce obecních knihoven. Jednou z nich je i Místní knihovna ve Znětínku. Obec Znětínek se nachází 15 km jižně od Žďáru, čítá něco málo přes 200 obyvatel. Škola se v obci nenachází, děti dojíždí do nedalekých obcí (podrobnější informace o obci http://www.znetinek.cz/ ). Knihovna je umístěna v přízemní místnosti obecního úřadu, ve vlastním fondu má téměř 1 000 knihovních jednotek a využívá možnosti výměnných souborů z Knihovny M. J. Sychry. V současné době zastává funkci knihovnice Mgr. Kateřina Hošková, kterou jsem požádala, zda by mohla činnost knihovny představit.

Veronika Čtveráková, Knihovna M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou