Jak se knihovničí v Bobrové

Úvodem k článku…

Další knihovnou, o kterou se starají metodičky z pověřené knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou, je i Knihovna městyse Bobrová. Bobrová (www.bobrova.cz) se nachází 20 km jihozápadně od Žďáru, čítá téměř 900 obyvatel, je zde základní škola s oběma stupni. Knihovna se příhodně nachází přímo v budově školy, v přebudovaných prostorách bývalé školky. Knihovních jednotek obsahuje téměř 5000, knihovnice hodně využívá možnosti výměnných souborů z Knihovny M. J. Sychry a vzhledem k téměř 120 registrovaným čtenářům pracuje v regionálním knihovním systému (od r. 2015). V roce 2016 získala knihovna titul Knihovna Vysočiny 2016, ocenění II. stupně a knihovnice Hana Hájková byla oceněna za svou práci se čtenáři, obzvláště za obětavou práci s dětskými čtenáři. Více o knihovně na www.bobrova.knihovna.info.

Bc. Veronika Čtveráková, DiS., Úsek pro výkon regionálních funkcí, Knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou
knihovnice Hana Hájková byla oceněna za svou práci se čtenáři

Jak se knihovničí v Bobrové

Knihovnictví v Bobrové má dlouholetou tradici, už v roce 1887 byl založen čtenářský spolek Bobrovan, který prý začínal s pár knihami, ale v roce 1925 už jejich knihovna vlastnila 1686 svazků.

Některé z těchto knih ještě v bobrovské knihovně najdete i s originálním razítkem.

Knihovna se mnohokrát stěhovala, také se zde vystřídalo několik knihovníků, byla i doba, kdy knihovnictví zrovna nekvetlo, například za 2. světové války. Knihovně se začalo opět dařit v době, kdy se o ni staral pan Šoustar. Ten v Bobrové knihovničil přes 60 let. Potom vzhledem k jeho věku a nemoci ho práce v knihovně začala příliš unavovat, proto jsem byla požádána, zda bych občas „nezaskočila“. Udělala jsem to velmi ráda, bylo totiž mým snem být knihovnicí v nějaké malé knihovničce. A roku 2010 jsem knihovnu převzala úplně.

Postupně byla provedena revize knihovnického fondu a zároveň byl fond uložen do databáze. Také jsem požádala o grant, díky němuž bylo možné zakoupit výpůjční program, nový notebook a multifunkční tiskárnu, takže nyní je knihovna plně automatizovaná. Stále se mi ale zdálo, že by v Bobrové mohlo být více čtenářů. Začala jsem tedy pořádat různé tvůrčí dílny (například „Hrátky s drátky“, „Valentýnský sítotisk“, „Jak se kroutí proutí“, Triky s triky“ a mnoho dalších), na které chodily hlavně místní ženy a některé děti. Společně s místními maminkami knihovna organizovala bazary oblečení a proběhly i různé výstavy. Bohužel knihovna se nacházela v dost nevyhovujících prostorách v bývalé škole, kde se zpočátku netopilo a netekla voda, proto některé akce neměly to správné zázemí. Postupně díky vstřícnosti vedení obce se vše částečně napravilo, pouze jsem vždy musela jít do sklepa zkontrolovat, zda voda někde neteče. Strašně jsem se ve sklepě bála, ale vzala jsem baterku, koště (na obranu před myškami) a šla trubky prověřit.

Moje snaha o zvýšení čtenářství v obci byla nakonec vyslyšena, při rekonstrukci mateřské školky se našel ve školce prostor, kam mohla být knihovna umístěna a od září 2015 je knihovna umístěna v nádherných prostorách, kde se lidé cítí dobře a rádi ji navštěvují. Asi rok při knihovně funguje Okrašlovací spolek, který sdružuje „dámy a paní, jenž chtějí okrašlovat jak sebe, tak i svoji duši“. Pořádáme tvůrčí dílny, ale také jsme si pozvali paní, která nás nalíčila a vysvětlila, jak se starat o pleť, chystáme setkání s aromaterapeutkou a návštěvu divadla. A stihneme si v klidu při kafíčku či čaji popovídat. Knihovničení v Bobrové se daří, také díky vstřícnému přístupu vedení obce a paní starostky. Počet čtenářů se zvýšil s původních 30 na 130. Doufám, že bude dařit i nadále.

Hana Hájková
knihovna v Bobrové knihovna v Bobrové knihovna v Bobrové