Obecní knihovna ve Vyskytné u Pelhřimova

Obec Vyskytná leží na hranicích okresu Pelhřimov a Jihlava, v současné době má 578 obyvatel. Kdy byla založena, se přesně neví, ale určitě tu byla již ve třináctém století, což potvrzuje vytesaný letopočet 1290 ve zdi zdejšího kostela. V okolí Vyskytné se ve 13. a 14. století dolovalo stříbro a ještě v současné době se můžete setkat na okrajích lesů s pozůstatky zaniklých dolů.DSCN0303

Zdejší knihovna má více než stoletou historii, byla založena již v roce 1904. Veřejnou knihovnu ve Vyskytné založila „Národní jednota pošumavská“.  Knihy byly po začátku umístěny v malé skříňce v hostinci „U Novotných“, základem této knihovny se stal dar asi 40 knih od bohoslovecké literární jednoty „Jirsík“ na základě žádosti zdejšího faráře Matěje Staňka. Zpočátku se knihy půjčovaly vždy v neděli, knihovníkem býval většinou místní učitel.  Po první světové válce, v roce 1918, přešla správa knihovny na obec a ta ji přestěhovala do místní školy. V roce 1945 byla přestěhována ze školy na starou opuštěnou faru. Od roku 1960 si chodili čtenáři půjčovat knihy do požární zbrojnice. Tady převzala knihovnu paní učitelka Alena Vesecká, která ji vedla celých čtyřicet let a má největší zásluhy na rozvoji knihovny ve Vyskytné. V knihovně založila Klub mladých čtenářů, který se účastnil různých soutěží, vyhlašovaných dětským nakladatelstvím Albatros v Praze a děti z Vyskytné byly celkem  8x  v Praze vyhodnoceny jako nejlepší z celé republiky. Na základě těchto úspěchů byla v roce 1981 slavnostně otevřena nová knihovna v zrestaurované staré faře, která měla tři místnosti, včetně vlastní čítárny. Po roce 1989 však zájem o knihy upadal a knihovna proto byla v roce 2003 přestěhována na obecní úřad do dvou malých místností, kde je dosud. IMG_3375

Od září 2010 se stala knihovnicí Věra Jarošová. Zvýšenou pozornost věnuje hlavně nejmladším čtenářům, snaží se podporovat a rozvíjet zájem o četbu, a tím si samozřejmě zajišťuje i dostatek čtenářů pro budoucnost. V současné době má knihovna cca 2 300 svazků knih a 90 čtenářů, z toho je 30 dětí do 15 let. Postupně obměňuje svůj knižní fond (převážně nakupuje doporučenou četbu pro děti), nově zavedla půjčování CD a od letošního roku si čtenáři mohou také půjčovat dva časopisy – Receptář a Epochu, o které je velký zájem.IMG_3389

Po celý rok velmi úzce spolupracuje knihovna s místní základní a mateřskou školou. V březnu (Měsíci knihy) již tradičně chodí děti ze základní školy do knihovny, kde knihovnice v první části s dětmi zopakuje základní pojmy a údaje o knihovně a knihách, např. jak se stát čtenářem, jak zacházet s knihou, jak jsou knihy rozděleny, podle čeho jsou řazeny. Vysvětlí dětem pojmy beletrie, naučná literatura, vázaná a brožovaná kniha, autor, ilustrátor, překladatel. V druhé části probíhají soutěže a kvízy. Děti z 1. třídy dávají dohromady slavné večerníčkové dvojice, k obrázkům Josefa Lady říkají básničky, řeší různé hádanky. Děti z vyšších tříd podle přečtené ukázky z knihy hádají název knihy, popř. ilustrátora, dávají dohromady různé pranostiky, luští obrázkové křížovky a hlavolamy. Děti jsou seznamovány s historií i současností obce. Vítězové soutěží dostávají různé drobné dárky.

V knihovně probíhají i další zábavná soutěžní odpoledne, uskutečnil se turnaj v „Člověče nezlob se“ aj. Každý rok ve škole (protože se do knihovny všichni nevejdou) rodiče a především prarodiče čtou dětem knihu, kterou si sami vybrali. Říkáme tomu „Maraton čtení“, i když to pravý maraton není, akce zabere jen jedno odpoledne. Děti většinou předčítajícím přichystají nějaké překvapení, třeba v letošním roce si děti vybraly knihu Ferda mravenec a každý předčítající si musel vylosovat nějakou postavičku z knihy a nakreslit ji, neboť děti namalovaly velké mraveniště, a pak se společně všichni namalovaní broučci za velkého veselí lepili do mraveniště.DSC_1259

Od roku 2013 ve spolupráci se základní školou a obecním úřadem knihovna připravuje „Pasování žáků první třídy na čtenáře“, kdy v obřadní síni obce za velkého zájmu rodičů a prarodičů starosta obce pasuje děti na čtenáře.

Pravidelně jsou do knihovny také zváni „předškoláci“ z mateřské školy. Děti si prohlédnou knihovnu a knihy, je pro ně připraven krátký pohádkový kvíz a na závěr se čte pohádka.

Díky dobré spolupráci obecního úřadu a knihovny se již několik let, vždy poslední středu v měsíci, staly samozřejmostí tzv. „Besedy při kávě“. Přednášející jsou na ně zváni tak, aby téma besedy zaujalo co nejvíce posluchačů, cestovali jsme tak např. nejen po Číně a Norsku, ale dozvěděli jsme se, jak se chodí poutníkům pěšky z Česka do Španělska, „Kde ženy vládnou“, nebo jak to bylo doopravdy s Titanikem, dále jaké novinky v zahradničení můžeme očekávat, i co se připravuje v odpadovém hospodářství. Po každé besedě následně starosta seznámí posluchače s událostmi v obci. V květnu se pak pravidelně jezdí na prohlídky hradů a zámků.

Lidé v obci si již zvykli, že v knihovně je každý měsíc nějaká nová výstava,  naučili se v pátek odpoledne chodit do knihovny nejen pro knihy, ale i jen tak si popovídat, prohlédnout si výstavu nebo si hledat informace na internetu.  Návštěvnost knihovny se od roku 2010 zvýšila o cca 40 %.

Vystavovány jsou práce dětí z mateřské a základní školy, ruční práce nebo obrazy občanů z obce nebo okolních obcí. Knihovnice se snaží ukázat ostatním, jak šikovné ruce mají místní lidé, co vše dokáží, čím se zabývají ve volných chvílích, jaké jsou jejich koníčky a záliby. Největší úspěch mají pravidelné několikadenní prodejní výstavy před Vánocemi a Velikonocemi, kdy je jedna část výstavy vždy věnována tradicím, a v druhé části, prodejní, si mohou návštěvníci koupit výrobky, které vytvořili lidé z Vyskytné či okolních obcí.

Na velikonoční výstavě se např. prodávají ručně malované kraslice, výrobky z drátků, pedigu, perníčky, pletené košíky, jarní dekorace. O Vánocích jsou hitem ručně malované vánoční koule a svíčky, vánoční věnce, perníčky nebo různá, ručně vyrobená bižuterie aj.

Již několik roků probíhá v knihovně volná burza knih, kdy lidé přinesou do knihovny knihy, které již doma nechtějí, ale je jim líto je vyhodit, a tak je  nabídnou jiným. Touto formou bylo již rozebráno cca 200 knih.

Na úspěchu naší knihovny má velký podíl také dobrá spolupráce s regionální pelhřimovskou knihovnou. Dostaneme vždy žhavé knižní novinky a děti zde také získají rychle knihy, které mají školou předepsané jako doporučenou četbu.

V roce 2016 získala Obecní knihovna ve Vyskytné ocenění Knihovna Kraje Vysočina.

Věra Jarošová, Knihovna Vyskytná