Dětské čtenářství

18Dub/20

Čítárničky v Krajské knihovně Vysočiny aneb Předčítání pohádek dětem

V říjnu 2018 jsme na dětském oddělení zahájili veřejné předčítání pro děti a jejich rodiče. Naší představou bylo navrácení rodičů k předčítání nejen pohádek svým dětem, a to formou společného čtení. Pravidelné čtení dětem má velký význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví, rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Celý článek