Den pro dětskou knihu v knihovně M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Již podvanácté se Knihovna Matěje Josefa Sychry připojila k celostátní akci vyhlašované SKIP ČR Den pro dětskou knihu. Během sobotního dopoledne se na Dětském oddělení sešly děti na tvůrčí dílně a pohádkovém autorském čtení v podání Mgr. Miloše Zabloudila, dlouholetého nadšeného čtenáře a skvělého pedagoga. Oproti předcházejícím rokům byla účast lehce ovlivněna množstvím souběžně pořádaných předvánočních akcí ve městě, ale přesto si do knihovny zájemci cestu našli, hlavně malé děti v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Děti převážně předškolního věku si se zaujetím vytvořily výrobky se zimní a vánoční tematikou a poté se zapojily do interaktivního čtení příběhu „Adámkovo dobrodružství“. Autor děti do vyprávění šikovně zapojil, takže se mohly na chvíli stát součástí dobrodružné cesty malého Adámka.

Bc. Veronika Čtveráková, DiS., Knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou