Projekt S knížkou do života / Bookstart

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart. Česká varianta projektu Bookstart, S knížkou do života, byla zahájena v březnu – měsíci čtenářů 2018. Projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti, spolupracuje s rodiči a dětmi do šesti let. Jeho cílem je podpora verbálních a komunikačních dovedností a čtenářství u dětí a pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost u rodičů.

Krajská knihovna Vysočiny se v tomto roce k projektu také připojila a uskutečnila s vybranými 5 dětmi 3 setkání, každé z nich bylo tematicky zaměřené.

První setkání se uskutečnilo 24. dubna na Dětském oddělení. Tématem byla zvířátka a četba knihy Pusinky pro velkého zlého vlka. Děti mimo jiné také tvořily srdíčka vlkovi pro radost, některé z nich vyzkoušely prstové barvy úplně poprvé.

BookstartBookstart

Druhé setkání proběhlo 1. října, opět na Dětském oddělení. Tentokrát se četlo a vyprávělo o Krtečkovi, oblíbené dětské postavičce. Součástí programu byla práce s dřevěnými razítky, skládaní puzzle, domina.

Bookstart

Poslední setkání tohoto roku se uskutečnilo 27. listopadu. Protože většina dětí z naší skupinky měla v tomto období narozeniny, zaměřili jsme se na dárky, obdarovávání a celé setkání jsme pojali jako malou slavnost. Děti dostaly plyšového maňáska, se kterým se po celou dobu pracovalo. Četlo se z knihy Lily a Momo. Na každém z těchto setkání nechybělo malé občerstvení pro děti.

Bookstart

Doufáme, že i v příštím roce se s Áďou, Elí, Týnkou, Máťou a Davídkem budeme v knihovně opět setkávat a že to budou naši budoucí věrní čtenáři, kteří už teď vědí, že knihovna je důležité místo.

Bookstart

Dětské oddělení Krajské knihovny Vysočiny