Den pro dětskou knihu v Městské knihovně Jihlava

Dětské oddělení Městské knihovny v Jihlavě se v letošním roce opět připojilo k celostátní akci Den pro dětskou knihu. 3. 12. 2018 u nás svůj svátek slavila dětská kniha již popáté.

Naše pozvání tentokrát přijala spisovatelka Klára Smolíková. My jsme si z její bohaté nabídky programů vybrali hned tři. A nebylo to náhodou. Už několik let s námi spolupracují tři báječné paní učitelky, kterým jsme chtěly poděkovat za jejich přízeň právě pozváním na workshopy paní spisovatelky.

Jako první si přišla „vyzvednout“ odměnu paní učitelka Petra Chovancová se svými žáčky ze ZŠ Seifertova v Jihlavě. Společně jsme se při workshopu Knihožrouti úplně „zakousli do knihy“. Děti si pak společně s paní spisovatelkou vysvětlily další pojmy související se čtenářstvím, třeba: nemůže se od čtení odlepit, má nos zabořený do knihy, ponořit se do knížky anebo hltá stránku za stránkou. Na vlastní kůži si pak mohly vyzkoušet, že vzít nohy na ramena ve skutečnosti vlastně vůbec nejde. I když se o to děti velmi snažily :o).

Na paní učitelku Ludmilu Kuchtovou a její třeťáčky ze ZŠ E. Rošického už netrpělivě čekala Čertice Dorka, kterou děti „neměly chytat za slovo!“ Tohle slovní spojení hned na začátku besedy hezky procvičilo dětem hlavičky. „Nikde se nezašívej“ nebo „česání hrušek“ už zvládly děti vysvětlit hravě.

Trošku teplo nastalo v momentě, kdy nám v knihovně vznikla tři pekla a jejich čertíci spolu soutěžili v doplňování přísloví souvisejících právě s čerty. Nakonec se čertíkům podařilo doplnit správně všech deset zapeklitých přísloví.

Po obědě za námi přijela ze ZŠ Luka nad Jihlavou paní učitelka Lenka Novotná se svým čtenářským kroužkem. Tohle odpolední setkání se neslo v duchu detektivních příběhů z knih Kláry Smolíkové Tajná dvojka. Děti se od paní spisovatelky dozvěděly, že největší napětí u čtenáře způsobí popisování toho, co slyšíme, a děti si to záhy mohly vyzkoušet, když se pokusily napsat začátek strašidelného příběhu. Být detektivem i svědkem byla velká legrace. Děti se rozdělily do dvojic a podle výpovědi svědka musely nakreslit obličej pachatele. A aby to nebylo někomu líto, role si vzápětí vyměnily.

Doplňování pracovních listů, které byly stěžejní pro všechny workshopy, byla pro děti velká zábava a navíc za každou splněnou aktivitu dostávaly od paní spisovatelky záložku. Odměnou pro všechny byl pak zcela jistě časopis Bart Simpson, který si domů odnášely úplně všechny děti. Velká část z nich si odnášela knihu Kláry Smolíkové s jejím vlastnoručním podpisem.

Pozdější odpoledne patřilo našim nejmenším. Spolu se svými maminkami si mohli vyrobit andělíčka či vyplnit vánoční spojovačky. Někteří si pak s radostí zadováděli v našem zbrusu novém dětském koutku.

Letošní Den pro dětskou knihu byl více než vydařený. Velké poděkování za to patří paní spisovatelce Kláře Smolíkové, která s námi v knihovně strávila celý den.

Radka Pavlíčková, Jaroslava Mátlová, Městská knihovna Jihlava