Literární kavárna

17Bře/17

Literatura a hudba

2. Vztah hudby a jazyka. Vztah řeči a hudby

I. Vztah hudby a jazyka

Jazyk bývá chápán jako nástroj lidské komunikace, jako univerzální komunikační systém, který je schopen označit převážnou většinu svých objektů a subjektů. Jde o systém takových dorozumívacích prostředků znakové povahy, které se primárně realizují zvukově, sekundárně písmem. Celý článek