Co (ne)číst o regionální historii IV:

Památce Havlíčkově 1924 a 1946

Co by byl Havlíčkův Brod bez Havlíčka? V současnosti možná lze cynicky říci, že vším. Havlíček už tolik nezní. Poslední velkou slávu tady můžeme datovat rokem 1946, od té doby jde o sestupnou křivku. Jenže ani v roce 1946 nešlo o slavnosti příliš originální, tehdy se navracela do města Havlíčkova socha, která tu byla odhalena už v roce 1924, ale nacisté ji odstranili. Přesto oba letopočty (znovu)odhalení sochy patří mezi vrcholy přihlášení se města k Havlíčkovi. A obě akce s sebou nesly vydání publikací, o kterých pojednává tento článek.

Před vznikem první republiky nepředstavoval Německý Brod středobod Havlíčkových oslav v českých zemích. Nebyl ani prvním mezi rovnými. Lidé jezdili k Havlíčkovu rodnému domu do Borové, k hrobu na pražských Olšanech nebo k soše do Kutné Hory. Havlíčkův dům v Německém Brodě sice měl punc pietního místa (novinář byl odsud odvezen do Brixenu), ale v interiérech domu se nacházel soukromý byt.

Snahy na postavení sochy Havlíčkovi v Brodě samozřejmě existovaly. Jenže vždy skončily nezdarem pro peníze či ztrátě elánu. Změna přišla těsně před 28. říjnem 1918. Tehdy oslovil Otakar Štáfl sochaře Bohumila Kafku a po vlastní ose spolu rozjeli plány na Havlíčkův pomník. Z této iniciativy se nakonec stala celoměstská záležitost, vznikl samostatný spolek pro postavení pomníku a skrze získávání darů začal realizaci. Ta se nakonec protáhla na celých šest let. Původní plán, odhalit pomník k výročí narození Havlíčka v roce 1921 selhal pro nedostatek financí i dlouhé dohady, kde má socha stát. Nakonec slavnostní odhalení proběhlo ve zcela nevýroční datum 14. 9. 1924.

Oslava se realizovala vpravdě veliká. Celé město zdobily státní vlajky, slavobrány a čestné tribuny. Lidé proudili ulicemi v oblecích, uniformách nebo krojích, potkávali významné osobnosti jako senátora Václava Klofáče, sochaře Bohumila Kafku či starostu města Prokopa Šupicha a užívali si okamžik, kdy Německý Brod se na chvíli zase dostal do popředí republikového zájmu. Kafkova socha totiž byla opravdu jedinečná – čtyři metry vysoká záležitost z bronzu a na podstavci téměř pětimetrovém podstavci od architekta Josefa Gočára.

Takovou pamětihodnou událost samozřejmě musela doprovázet i tematická publikace. Ta dostala příhodný název „Památce Havlíčkově“ a vydal ji Sbor pro postavení pomníku Karlu Havlíčkovi Borovskému v Německém Brodě v rámci odhalení pomníku, tedy roku 1924. Největším úlovkem byl krátký přípis prezidenta Masaryka adresovaný sboru o svém vztahu k Havlíčkovi. Redaktor se rozhodl otisknout Masarykův text v původní rukopisné podobě a samozřejmě na úvodní stranu. Šlo o jediný případ. Následující Benešův „Odkaz Karla Havlíčka Borovského“ nebo Klofáčův text „Čím nám má býti Karel Havlíček“ jsou již vysázeny standardní formou.

V obsahu publikace, které v podstatě můžeme říkat sborník, se dále mísí odborné texty různorodé kvality od autorů regionálních (především učitelů a profesorů škol) a celozemských. Jan Herben popsal téma uctívání Havlíčkova jména po novinářově smrti roku 1856. Josef Kliment se zaměřil na vztah studentů brodského gymnázia k odkazu Havlíčka, jehož duch se institucí po generace nesl. František Petr zmapoval historii Havlíčkova domu v Havlíčkově Brodě, čímž si položil základ k vlastní samostatné publikaci, kterou vydal roku 1935 pod názvem „Po stopách Havlíčkových v Německém Brodě“. Rozsáhlý text Alberta Pražáka zase rozebírá československou otázku v Havlíčkově případě, František Sekanina popsal Havlíčkův národní význam a Miloslav Skořepa zase Havlíčkovu mravní osobnost. Za zmínku určitě stojí ještě tři práce na závěr sborníku, které se Karla Havlíčka týkají jen okrajově: Karel Stibral psal poutavě o pamětech Josefy Menšíkové na Havlíčkovu rodinu, Bohdan (Isidor) Zahradník nastínil loterii ve prospěch Zdenky Havlíčkové a nakonec Čeněk Berka jako předseda sboru zavzpomínal na peripetie vzniku německobrodského pomníku.

Němci Havlíčkův pomník roku 1943 odstranili, ale zůstal zachován ve skladu kovů v Praze. Vrátil se roku 1945 do Havlíčkova Brodu a 6. 7. 1946 měl být slavnostně odhalen na (téměř) původním místě za účasti prezidenta Edvarda Beneše. Událost řídilo především město a jednou ze tří publikací mající vyjít v rámci oslav měl být opět sborník nazvaný „Památce Havlíčkově“. Pravděpodobně aby tradice zůstala zachována co nejúplněji.

V podobném duchu se nese i obsah. Opět byl získán rukopis prezidenta ČSR a otištěn na první stranu v originální podobě. Poté následují proklamace vysokých politických činitelů jako Zdeněk Fierlinger, Joža David a Václav Kopecký a různě kvalitní články historické nebo srovnávací z pera historiků, sociologů a advokátů. Za zmínku stojí určitě text Karla Kazbundy o prvním zastavení Národních novin, což je prezentováno jako část připravované (a nakonec nevydané) knihy. Ze všech ostatních příspěvků mu výší nadčasové kvality může konkurovat jen článek „Havlíček s hlediska sociologického“ od Emanuela Chalupného a v regionální rovině text Václava Fiedlera „Havlíček buditelem svého města“. Publikace obsahuje také velké množství na téma šitých básní.

Samozřejmě se na závěr nevyhnu srovnání obou děl. Vlastně si o to řekla sama svým totožným názvem.  Sborníky 1946 mají stejný formát, ale verze 1946 větší rozsah (132 stran oproti osmdesáti v roce 1924). Složitější je to se samotným obsahem. Oba sborníky vznikaly ve zcela odlišných dobách, kdy se také změnil vztah k velkému novináři. Ve starším sborníku je patrný duch masarykovského budování česko-slovenské republiky a její existenční obhajoby. Druhý sborník jde o notný kus dál. Zkušenost z nedávno skončené války se v textech projevila v podobě proklamací a slibů, kdy Havlíček má být v jejich naplnění svědkem a zároveň stavebním kamenem. Především v textech politiků jde o slova vypovídající více o době než o Havlíčkovi samotném. Kvůli tomu mladší publikace ztrácí na poli „havlíčkovských“ prací hodnotu, ale pro dějiny vztahu města ke Karlu Havlíčkovi jde v obou případech o důležité práce. Zároveň nutně musíme obě verze od sebe z mnoha důvodů oddělovat, byť totožný název neplánovaně zapříčinil (a jistě ještě zapříčiní) častou záměnu obou sborníků.

Oba sborníky jsou k dispozici absenčně i prezenčně k vypůjčení v Krajské knihovně Vysočiny Havlíčkův Brod a k nahlédnutí v odborné knihovně Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.

Mgr. Michal Kamp, Muzeum Vysočiny Havl. Brod

Titulní list sborníku Památce Havlíčkově 1924

Titulní list sborníku Památce Havlíčkově 1924

Otištěný dopis Tomáše Garrigue Masaryka na první straně sborníku roku 1924

Otištěný dopis Tomáše Garrigue Masaryka na první straně sborníku roku 1924

Otištěný dopis Edvarda Beneše na první straně sborníku roku 1946

Otištěný dopis Edvarda Beneše na první straně sborníku roku 1946

Frontispis s motivačním heslem a titulní list sborníku Památce Havlíčkově z roku 1946

Frontispis s motivačním heslem a titulní list sborníku Památce Havlíčkově z roku 1946