Den pro dětskou knihu v brodské knihovně

Nejen za knížkami zamířily v sobotu 25. listopadu děti do Krajské knihovny Vysočiny. Už pojedenácté se tam konal Den pro dětskou knihu. Do celorepublikové akce zaměřené na propagaci dětských knih a dětského čtenářství se knihovna zapojuje od počátku. Na malé i velké návštěvníky čekal tento den bohatý a zábavný program, který byl rozprostřen do dvou míst – na dětské oddělení a do sálu Staré radnice. V devět hodin odstartovalo na dětském oddělení veřejné pohádkové čtení pro děti v podání tatínka, pana Aleše Kociána, v deset hodin pak bylo na programu babiččino čtení paní Jaroslavy Doleželové.

čtení pro děti v podání tatínka, pana Aleše Kociána

čtení pro děti v podání tatínka, pana Aleše Kociána

babiččino čtení paní Jaroslavy Doleželové.

babiččino čtení paní Jaroslavy Doleželové.

Tradičně na této knihovní akci vystupují děti z mateřských škol, letošní program si připravila MŠ Nad Tratí a MŠ Příčná. Děti svá krásná vystoupení předvedly před zraky rodičů, prarodičů a návštěvníků Dne pro dětskou knihu v  sále Staré radnice. Obě vystoupení se těšila velké účasti ze strany diváků.

Vystoupení dětí z MŠ Nad Tratí

Vystoupení dětí z MŠ Nad Tratí

Vystoupení dětí z MŠ Příčná

Vystoupení dětí z MŠ Příčná

výtvarná dílnička

výtvarná dílnička

soutěžení s klaunem

soutěžení s klaunem

Po celé dopoledne si mohli příchozí ve výtvarné dílničce na dětském oddělení vytvořit vánoční stromečky ze šišek. Tvoření přilákalo více než sto šikovných návštěvníků.
Na dětském oddělení si mohly děti také zasoutěžit s klaunem, odměnou jim byla sladkost a tužka.
Zábavné dopoledne pro děti u příležitosti svátku knihy zpestřil dětský písničkový kabaret o tom, co vše se v knihách skrývá. V kabaretu s názvem Listování s Tomem vystoupil Tomáš Barták z Hudebního divadla Hnedle vedle, který svým humorem a milými písničkami pobavil téměř zaplněný sál Staré radnice.

Listování s Tomem

Listování s Tomem

Na závěr programu Dne pro dětskou knihu byla v předsálí Staré radnice zahájena výstava dětských prací výtvarné soutěže Rodinná pohoda. Zároveň proběhlo ocenění umístěných za přítomnosti Tomáše Bartáka. Výstava v předsálí radnice zůstane otevřena pro veřejnost až do 15. prosince.

děti s Tomem

děti s Tomem

Knihovna pečuje o děti a podporuje dětské čtenářství průběžně po celý rok, tradiční Den pro dětskou knihu přilákal do brodské knihovny více než stovku dětí a splnil svoji představu, přivést do knihovny děti a jejich rodiče a ukázat jim, že knihovna je důležité místo. Všem zúčastněným děkujeme za návštěvu.

kolektiv organizátorů

kolektiv organizátorů

Bc. Dagmar Švejdová, dětské oddělení KKV