Den pro dětskou knihu v Krajské knihovně Vysočiny

V sobotu 2. 12. 2023 proběhla v havlíčkobrodské knihovně akce na propagaci dětských knih a dětského čtenářství – Den pro dětskou knihu. Celorepublikový projekt, do kterého se knihovna zapojuje od jeho počátku, měl tentokrát téma příroda a stromy.Letošní ročník zahájily děti z MŠ Zahradnického I. svým milým vystoupením plným písniček, básniček a tanečků na Schodech KKV. Při dvacetiminutovém pásmu potěšily v předvánočním čase nejen své rodiče, prarodiče, ale i ostatní účastníky Dne pro dětskou knihu.

Po celé knihovně byla pro děti připravena stezka Oříšky pro veverku. Kdo chtěl tuto trasu projít, musel si u postavičky Stromu, ztvárněnou dobrovolníkem Martinem Kubátem, vyzvednout soutěžní kartičku.

Úkolem dětí bylo najít třináct písmenek, doplnit je do připravené kartičky a vyluštit tajenku, která skrývala nápovědu k divadelnímu představení. Pohádka v podání divadla Netratrdlo se měla uskutečnit v sále naší knihovny, ale vzhledem k více než štědré nadílce sněhu a nesjízdnosti silnic umělci nedorazili.

Proto se muselo improvizovat. Knihovní tým má naštěstí spoustu šikovných a flexibilních kolegů a díky nim se program nenarušil a akce mohla pokračovat dál.

Nejdříve kolegyně Ludmila Bouchnerová zasedla ke klavíru a zahrála a zazpívala společně s publikem krásné vánoční písně a koledy. Poté následovalo veřejné čtení z dětské knihy Kvak a Žbluňk v podání našich kolegů Aleny Zelenkové a Petra Bobka. Milé předčítání potěšilo malé posluchače i jejich rodiče a příbuzné.

Tento blok zakončil známý písničkář a pedagog Pavel Lutner zábavným pásmem lidových a vánočních písniček, vše v doprovodu kytary a flétny. Velký dík mu patří za jeho pohotovost a ochotu, kdy jsme ho vyrušili u ranní kávy a on neváhal a přijel potěšit naše malé čtenáře do knihovny.

Kdo měl chuť a chtěl tvořit, mohl zajít do ROZHLEDny a vyrobit si v dílničce nazvané Koruny stromů krásný stromeček laděný do jednoho ze čtyř ročních období a vybrat si podle sebe ten, který se mu líbí nejvíc. Pokud si nevěděl rady, pomohly naše tři milé knihovnice.

Krajská knihovna Vysočiny pečuje o děti a podporuje dětské čtenářství průběžně po celý rok. Tradiční Den pro dětskou knihu k nám přilákal téměř stovku dětí a splnil svůj účel, tedy přivést děti a jejich rodiče a ukázat jim, že knihovna je pro ně důležitým místem.

Monika Dolejší, Dagmar Švejdová, Lenka Živná, Krajská knihovna Vysočiny