Únik z knihovny

V letošním roce na podzim Městská knihovna Jihlava oslavila 20 let působení v budově bývalého jezuitského gymnázia v Hluboké 1. Tato událost si zasloužila něco mimořádného. Už dlouho jsme si hráli s myšlenkou uspořádat v knihovně únikovou hru. Takže když jsme přemýšleli, jak naše výročí oslavit, únikovka byla jasná volba. Na přípravách jsme s přestávkami pracovali od ledna, především pak naše kolegyně Michaela Pechová (která vymýšlela většinu šifer) s pomocí Magdalény Kupkové. Prvotně byla v plánu pouze online únikovka, ale protože přicházela spousta nápadů na reálnou únikovou hru, původní verze vzala za své a my jsme se začali připravovat na něco, co jsme doposud nikdo nikdy nedělal.

Nejdůležitější a nejtěžší bylo vymyslet celý koncept hry. V základní struktuře nám bylo jasné, že chceme, aby zážitek z naší únikovky měl trochu jiný rozměr. Proto jsme využili prostory celé knihovny. Pro hru jsme se inspirovali bohatou historií naší budovy i české knihovny v Jihlavě. Měl to být zážitek hlavně pro naše čtenáře, aby knihovnu poznali jinak než jako dům plný knih. Nakonec se ukázalo, že to bylo nezapomenutelné i pro nás.

Hlavním úkolem bylo dostat se z knihovny. Trasu jsme připravili tak, aby se čtenáři podívali i na místa, kam se běžně nedostanou. Připravili jsme osm stanovišť, na kterých musely týmy vyřešit šifry a úkoly různého druhu. Některé šifry byly směřované spíše na logiku, do některých se účastníci museli zapojit i fyzicky. Čtrnáct dní před ostrou akcí proběhla generálka, kterou absolvovala většina našich kolegyň. Během devadesáti minut musely splnit všechny úkoly, protože ty sebe navazovaly. Oba týmy knihovnic úspěšně dokončily hru před limitem, čímž stanovily precedens pro přihlášené skupiny.

Úniková hra se uskutečnila 28. – 30. září. Využili jsme čtvrteční státní svátek a v pátek nechali knihovnu zavřenou, protože kvůli únikovce byla pro běžný provoz nepoužitelná. Z důvodu bezpečnosti (a případné nápovědy) účastníky po budově doprovázeli „jezuité“. Organizace únikové hry se tak účastnila většina knihovnic.

A jak jsme na akci lákali návštěvníky? V srpnu jsme rozjeli propagaci přes sociální sítě knihovny a do čtrnácti dnů bylo obsazeno všech třináct míst pro týmy. Takový zájem a rychlost jsme tedy opravdu nečekali, ale měli jsme z toho neskutečnou radost. Ve čtvrtek dopoledne proběhly přípravy a ve 13 hodin jsme přivítali první tým. A pak už to byla jízda. Ty tři dny nám utekly nesmírně rychle a celou dobu nás provázelo nadšení. Všichni jsme na tom odvedli velký kus práce. Překvapivě se nic zásadního nepokazilo, lidé byli také nadšení, což se nám potvrdilo bezprostředně po hře i zpětnou vazbou. Největší pochvalou pro nás bylo srovnání s profesionálními únikovými hrami. Do časového limitu se vešlo osm skupin ze třinácti. Ale hru jsme nechali dokončit všechny týmy.

Když se ohlédneme zpět, naše prvotní obavy, že se pouštíme do tak rozsáhlého
projektu, byly úplně zbytečné. A to především díky skvělé spolupráci celého organizačního týmu a zájmu veřejnosti.

Těšíme se na další příležitost na zopakování únikové hry!

Barbora Balli, Magdaléna Kupková a Michaela Pechová, Městská knihovna Jihlava