Digitální odysea v Krajské knihovně Vysočiny

Přihlásili jsme se do programu Nadace Vodafone Digitální odysea. Cílem programu je ulehčit seniorům 65+ cestu k ovládání nových technologií, zvláště tabletů a chytrých telefonů. Projekt realizuje nezisková organizace Moudrá sovička, která ho propaguje i na svých stránkách, kde je možné si jednotlivé kroky projít i on-line. Digitální odysea je rozdělená do dvou okruhů. Jeden je hromadné setkání pro nejvýše patnáct lidí a seznámení s chytrým telefonem a jeho ovládáním. Vše je přizpůsobené základním potřebám a okruhu zájmů seniorů. V průběhu čtyřhodinového sezení se naučí nebo si zopakují základy ovládání od samotného zapnutí, seznámí se s jednotlivými funkcemi a ikonami. I ten, kdo má pocit, že telefon zvládá, měl možnost dozvědět se něco o fíglech a vychytávkách, které usnadňují práci s mobilem.

Lektor všem doporučil, aby si na telefonu nastavili co nejdelší dobu uzamčení obrazovky, protože oni určují, kdy chtějí zařízení vypnout, ne telefon. Také praktická ukázka toho, co dělat, když nám při vyndávání zvonícího telefonu zmizí nejen číslo nebo jméno volajícího, ale i tlačítko pro přijetí hovoru, neměla chybu.

Protože naše železobetonová konstrukce zdárně blokuje signál mobilní sítě téměř všech operátorů, jednalo se o pochodové cvičení mezi pódiem v sále a předsálím. Při šestém až osmém opakování byl lektor pěkně uchozený. Přesto s neúnavným úsměvem a optimismem provázel účastníky funkcí fotoaparátu a seznamoval s Galerií, která dokáže třídit a seskupovat fotografie. S lehkostí učil používat program Google Lens, který ve spojení s internetem může pomoci se spoustou věcí, od nákupu na internetu přes rozpoznávání hub nebo druhů ptáků až po vyhledání hudební skladby podle ukázky.

Všechno bylo prokládané příklady z praxe, přizpůsobenými cílové skupině. Je jasné, že přirovnání „Fotím ordinační hodiny“ „Fotím jízdní řád“ „Vnuk se mě zeptá, jaký ptáček nám přilétl na zahradu do krmítka“ daleko lépe zaujme – aspoň u většiny – než „Jede okolo Ferrari nebo BMW?“. Všechno bylo názorně vysvětlené krok za krokem, lektor po každé dílčí změně všechny obešel, zkontroloval pokrok, případně poradil jak dál. Přitom neúnavně opakoval „dělejte si poznámky, pište si každý krok, i když vám to připadá samozřejmé, zítra už to tak jasné nebude“.

Stejným způsobem prošel i další možnosti práce s Googlem jako překladač nebo hlasové ovládání vyhledávání.  Důležitá byla část, která se věnovala bezpečnému používání internetu a jak rozeznat reklamu od aplikace, kterou zrovna používáme. Závěr lekce patřil práci s mapami a orientaci v jízdních řádech. O úspěchu nejlépe vypovídalo to, že nikdo nespěchal domů a doplňující dotazy (i společenská konverzace) pokračovaly i po plánovaných čtyřech hodinách.

Druhá část Digitální odysey je individuální poradenství, které budou poskytovat pracovníci KKV. Pro ně byla určená dopolední část školení, na které lektor Lukáš Staněk seznamoval jak s cílem celého projektu, tak se specifiky práce se seniory.

Důležité rady:
Vždycky se snažte vyřešit jenom ten problém, se kterým člověk přijde. Cokoli dalšího je zbytečné, nechte ho zažít jednu věc.

Je důležité, aby konzultace byla domluvená dopředu a aby vy jste věděli, o jaký problém jde, případně o jaký se jedná telefon a jaký má operační systém.

Používejte příklady, kterým člověk rozumí, ke kterým má vztah.

Je potřeba, aby si všechny jednotlivé kroky zapisoval a sám zkoušel. Vždycky zkontrolujte, jestli má zapsané všechno.

To nejdůležitější – spousta věcí se dá vyřešit prostým vypnutím a zapnutím telefonu.

Vždycky se přesvědčte, zda majitel telefonu zná PIN.

Jiří Bárta, Krajská knihovna Vysočiny