Zlatý verš aneb Poezie v knihovně

Prostory Schodů Krajské knihovny Vysočiny se 13. června dopoledne nesl zvučný přednes básní z úst dětí mladších i téměř dospělých. Konala se soutěž Zlatý verš aneb Poezie v knihovně, pořádaná pro základní školy okresu Havlíčkův Brod.
Klání ve třech kategoriích se zúčastnilo celkem 38 dětí z 11 škol. Výběr básně byl na každém soutěžícím, zazněl tak přednes básní, které si všichni velmi dobře pamatují ze školních čítanek, méně známé verše, nechyběla ovšem ani recitace vlastní autorské tvorby.

Snadnou práci při rozhodování o vítězích určitě neměla porota. Tvořili ji ředitelka Podzimního knižního veletrhu, spisovatelka a překladatelka Markéta Hejkalová, knihovnice Marie Myslivečková, ředitel střediska volnočasových aktivit AZ CENTRUM Martin Domkář, literární publicista Jakub Vaníček a reportér Českého rozhlasu, hudebník, učitel ZUŠ Tomáš Vodrážka. Všichni soutěžící dali do svých výkonů veškerou energii a um, a tak vybrat ty nejlepší nebylo vůbec jednoduché.

Ocenění byli:
1. kategorie: 1.-3. třída ZŠ
1. Ondřej Kotěra, ZŠ Bohuslava Reynka, Lípa
2. Natálie Kasalová, ZŠ Přibyslav
3. Adéla Henzlová, ZŠ Dlouhá Ves

2. kategorie: 4.-5. třída
1. Tobiáš Hajčman, ZŠ Přibyslav
2. Michaela Jadrná, ZŠ Přibyslav
3. Anna Svobodová, ZŠ Bohuslava Reynka Lípa

3. kategorie: 6.-9. třída
1. Natálie Šindelářová, ZŠ Štáflova, Havlíčkův Brod
2. Sára Zezulová, Gymnázium Havl. Brod
3. Jan Jakl, ZŠ Chotěboř

Čestné uznání obdržel Martin Bernard (3. třída, ZŠ Lípa) za recitaci básně vlastní tvorby.

Vítězům kromě poroty pogratulovala a všem soutěžícím za účast poděkovala také ředitelka knihovny Jitka Hladíková.

Jana Fialová, Krajská knihovna Vysočiny