Ve Žďáru nad Sázavou podporujeme lásku ke knihám i „za zdmi“ knihovny

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou hraje důležitou roli v kulturním životě města. Naše skvělé knihovnice nezůstávají jen za knižními policemi, ale aktivně vyrážejí do ulic, aby místním obyvatelům nabídly netradiční kulturní zážitky.

Nedávné akce města, jako byl Den Žďáru nebo rodinný festival Alotria na Farských, byly skvělou příležitostí ukázat, že knihy mohou být zábavné i mimo knihovnu. Během červnového Dne Žďáru připravily knihovnice v prostoru veřejného parku Farská humna „výjezdní“ knihovnu s tipy na čtení, burzou knih, fotokoutkem, ale také originálním Sychrovým minimuzeem. Návštěvníci se zde pobavili u exponátů věnovaných významnému obrozeneckému spisovateli Matěji Josefu Sychrovi, po kterém je naše knihovna pojmenovaná. Minimuzeum ocenili především milovníci českého génia Járy Cimrmana, prohlédnout si mohli například údajný střep ze Sychrova nejoblíbenějšího hrnku na kávu, zbytky provazu, na kterém možná uvazoval svoji kozu Anežku a mnoho dalších „cenných“ exponátů. Návštěvníci si rovněž poslechli nahrané hlasy knihovnic, které ze sluchátek předčítaly Sychrova sesbíraná lidová moudra a vtipy. Velký úspěch mělo také vyrábění knihomyšek z vyřazených knih nebo scénické čtení z knihy Nedráždi bráchu bosou nohou během festivalu Alotria na Farských. Čtení úryvku z knihy zpestřily knihovnice tematickým oblečením nebo papírovými loutkami.

Tím, že knihovna přenáší kulturní i literární aktivity přímo do ulic města, se stává důležitým pojítkem lidí se stejnými zájmy. Naší snahou je rovněž podpořit zájem o čtení a přiblížit literaturu i služby knihovny širšímu publiku mimo naši čtenářskou bublinu. Knihovna se tímto krokem zároveň připravuje na zlomový rok 2024, během nějž bude probíhat velká rekonstrukce dětského i dospělého oddělení knihovny a dojde k částečnému omezení služeb (o tom více v některém z dalších zpravodajů). Setkávání se čtenáři na akcích města nám pomůže udržet spojení se čtenářskou komunitou a nabídne alternativní možnost i nadále zprostředkovávat vzdělávací a kulturní aktivity pro veřejnost.

Martina Sedláková, ředitelka Knihovny M. J. Sychry ve Žďáru nad Sázavou