Knihovna má nové čtenáře. Pasovala prvňáčky

Osm tříd letošních prvňáčků povýšilo v Městské knihovně Pelhřimov do stavu čtenářského. Stalo se tak v prvním červnovém týdnu, podmínkou tohoto aktu je znalost písmenek abecedy. „Pasování nových čtenářů je u nás tradiční akcí. Děláme ji dlouhé roky,“ uvedla vedoucí knihovny Iva Rajdlová.

Pasování se koná za účasti pohádkových postav a do hry jsou naplno vtaženy i děti. Ty jsou nuceny si povýšení do stavu čtenářského zasloužit, proto se v rámci hry snaží získat ztracenou hůlku, pomocí které následně kouzelnice vysvobodí zakletý meč pro pasování. To provádí postava krále.

V té se střídají osobnosti. „Tradičně zveme vedení města. Proto i letos prvňáky pasovali starosta a oba místostarostové, dále postavu krále ztělesnili naši dlouhodobí partneři a sponzoři,“ informovala Iva Rajdlová. O tom, že je akt pasování do stavu čtenářského oblíbený, hovoří zájem a zaujetí samotných dětí. Fotografie jsou z pasování 1. B ZŠ Na Pražské. Roli krále v tomto případě zastal místostarosta Zdeněk Jaroš.

Kamil Vaněk, šéfredaktor Pelhřimovských novin