Aktuality letního semestru Univerzity volného času v KKV

Dne 14. února proběhl v Krajské knihovně Vysočiny zápis do letního semestru Univerzity volného času. Touto celoživotní zájmovou vzdělávací aktivitou se snažíme dlouhodobě podpořit „bio-psycho-sociální” rozvoj osobnosti a reagovat na měnící se životní a společenské podmínky. Aktuálně jsme nabídli celkem 21 oborů, do kterých se zapsalo 414 posluchačů. Podrobný přehled témat naleznete zde: https://www.kkvysociny.cz/univerzita-volneho-casu. Vedle tradičních oborů, které vypisujeme pravidelně, vždy přidáváme nějakou novinku. Ty jsou v letním semestru 2022/23 tři.

V pondělí ráno se přednáškový sál knihovny mění v tělocvičnu. Probíhá Zdravotní cvičení v každém věku. Zkušená paní lektorka Miluše Vidnerová, která je vždy plná entuziasmu a dobré nálady, si pro účastnice připravila jednoduché a efektivní cviky. Ty pak mohou provádět běžně samy doma, bez potřeby drahých speciálních pomůcek či velkých nároků na místo. Každá lekce je zaměřena na jednu určitou partii těla, kterou společně procvičujeme a prodýcháváme. To vše v malé skupince cvičících a v pohodové atmosféře. Úvodní lekce byla věnována hlavě, krční páteři, ramenním kloubům a dechům. V druhé lekci následovaly cviky na břišní a mezižeberní svaly. Třetí hodinovka přinese cviky na kyčelní klouby a inkontinenci. V posledním setkání procvičíme dolní končetiny a zopakujeme si techniky dýchání. Pro velký úspěch a poptávku kurz hned po skončení otevíráme pro další zájemce. Už nyní máme kapacitu zaplněnou.

Na to, jak žít spokojeně a zdravě až do pozdního věku, se zaměříme v oboru Moudrost Ayurvédy. Provede nás jím a cenné zkušenosti a praktické rady nám předá výborná lektorka Iva Georgievová, s níž spolupracujeme řadu let v rámci oborů Psychologie, Zdravý životní styl či Poznáváme sebe a region. Jak Iva Ayurvédu vnímá a jak k ní přistupuje? „Je to velmi moudré, staré a celistvé učení, které může i v dnešní velmi chaotické době přinést to, co potřebujeme nejvíce – zdraví, klid, poznání sama sebe, pochopení lidí a situace, která nás obklopuje. S Ayurvédou jsem se setkala v roce 1997 a doslova jsem nalezla poklad. Splnila mi vše, co jsem kdy chtěla, zcela se ztotožňuji se základním náhledem Ayurvédy na zdravého jedince: ,Člověk je považován za zdravého, pokud má zdravé tělo, mysl a duši.‘ Od roku 2006 se plně věnuji předávání praktických a jednoduchých pouček, a to zejména na přednáškách, konzultacích, jednodenních i vícedenních akcích.“

V přednáškách se mimo jiné seznámíme se třemi dóšami, individuální konstitucí člověka, trávicím ohněm a jeho souvislostí s naším zdravotním stavem či jak pomocí znalostí o typech člověka vylepšit komunikaci se svým okolím a i lépe pochopit sebe.

Naším tipem jsou lektorčiny knihy, zaměřené na zdravou stravu, vitalitu a očistné kúry. Vydala celkem čtyři: Jídlem ke zdraví; Jídlem k rovnováze a zdraví : očistné kúry;  Každý den něco pro zdraví a dobrou náladu : netradiční průvodce jednoho roku a Celý rok ve zdraví, v radosti a v poznání : celoroční poznávací zájezd pro zdraví, vitalitu a radost ze života. Více o Ivě Georgievové zde: http://ivaveda.eu/.

Třetí novinkou je obor Evropská unie – historie, současnost, budoucnost. Osobnost
Mgr. Milana Pilaře, který cyklus připravil a celým nás osobně provede, je jistou zárukou kvality, profesionality a zkušeností. Slibuje tak bohatou informační hostinu a četné podněty k zamyšlení a diskusi. Konkrétně se pan lektor bude věnovat těmto okruhům: vznik, vývoj, historické mezníky / evropské instituce a jejich vzájemné vztahy / evropský parlament – fungování struktura / evropská komise – fungování, struktura, evropská rada – fungování, struktura, předsednictví ČR / euro – ekonomický, či politický projekt / EU – současná podoba a budoucnost / EU a vztahy k dalším partnerům a soupeřům. Mgr. Pilař je středoškolský pedagog a novinář. Stojí například za projekty Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského https://www.letnizurnalistickaskola.cz/ či online deník Vysočina-news.cz
a sportovní magazín Vysočina-sport.cz.

Letní semestr už je v plném běhu a není tudíž možné se do studia v něm přihlásit. Zájemci se však do studijního programu mohou přidat na podzim, kdy odstartujeme zimní semestr 2023/24. Zápis plánujeme na druhou polovinu září. Těšíme se na Vás!

Bc. Marcela Valecká, Úsek celoživotního vzdělávání, Krajská knihovna Vysočiny