Semináře k podpoře čtenářství u dětí 2. stupně

Ve dnech 14.11.2022 a 21.11.2022 se v prostorách Krajské knihovny Vysočiny konaly semináře týkající se podpory čtenářství u dětí 2.stupně. Seminářů se zúčastnily učitelky ČJ a paní knihovnice.

V pondělí 14.11. jsme společně s lektorkou Petrou Schwarzovou Žallmanovou v jejím semináři „Konec čtenářského dětství a potřeba nových témat v literatuře pro dospívající na 2.stupni ZŠ a současné trendy v literatuře“ vedly diskuzi nad otázkou čtenářství na 2.stupni ZŠ a zadání povinné/doporučené četby. Pokud už je doporučená četba zadána, neměla by mít formu daného seznamu knih. Měla by být inspirativní, motivační, aby si žáci mohli vybrat titul jednak dle své úrovně čtenářství a jednak dle oblíbeného tématu. Učitel by měl žáky seznamovat s knižními novinkami, měl by jim číst jak ukázky z knih, tak předčítat celé knihy. Práce s textem dle forem kritického myšlení by měla být ve výuce téměř samozřejmostí. Jenom tak žáci mohou najít cestu ke knihám, ke kouzlu čteného slova. Z diskuze vyplynulo, že o (pře)čtených knihách je nutné s žáky mluvit, společné vrstevnické sdílení přečtených knih je pro rozvoj čtenářství dětí stěžejní. A to hlavně v případě, že dítě pochází z rodiny, kde rodiče nečtou a dítě nevlastní téměř žádnou knihu.

Diskutovaným tématem bylo i zavedení školní knihovny, potažmo třídní knihovničky, aby měli žáci knihy stále v dosahu a mohli jimi kdykoli listovat a číst je. Paní lektorka nám také představila řadu knižních novinek. Některé z nich jsme si ihned po ukončení semináře zapůjčily, abychom je následující den představily svým žákům.

Velkým tématem byly bezpochyby Dílny čtení. Řada učitelů je nezavádí. Důvodem bývá, jak říkají, časová tíseň. S texty však lze pracovat v hodinách literatury i slohu.

Seminář „Co by mohly číst a jak podporovat v četbě děti 2. stupně ZŠ“ Zuzany Streichsbierové plynně navázal na seminář předchozí. Vzhledem k tomu, že se paní lektorka zúčastnila semináře konaného 14.11., informace se neopakovaly, ba rozvíjely již řečené. Jaká témata jsou oblíbená u dětí 2.stupně? Jak oživit hodiny literatury? Proč čtenářství dětí vyžaduje podporu ze strany dospělých? Na tyto a mnoho dalších otázek jsme se společně snažily najít odpověď. Pro mě osobně byla zajímavá úvaha nad tím, proč může být čtení pro děti obtížné, jelikož jsem se nad tím nikdy takto nezamýšlela. Dle slov paní lektorky je čtení pomalé, nepředkládá hotové obrazy, ale člověk je odkázán na vlastní představivost. Je také nespolečenské, odehrává se stranou dynamických dějů… Právě to může být úskalím čtenářství.

Opět jsme měly možnost prohlédnout si pestrou škálu knih pro děti, z nichž většina nám byla poutavě představena. Díky aktivní účasti paní knihovnice jsme se mohly dohodnout na způsobu knižních výpůjček pro školu.

Oba semináře a spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny hodnotím velmi kladně.

Mgr. Štěpánka Fichtnerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova