Kterou vybrat

Také si přejete, aby vaše děti uměly krásně, správně, zřetelně a především s porozuměním číst? A to vše nejlépe s láskou a nadšením? Jak pomoci a kterou knihu vybrat? Stejnou otázku jsem si kladla i já.

Začátkem října mě zaujal titulek Krajské knihovny Vysočiny: ,,Inspiruji ke čtení s radostí“. Jednalo se o pozvánku na workshop – Podpora čtenářství a rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Mé rozhodnutí přihlásit se na workshop uskutečněný dne 17.10.2022 v KK Vysočiny společně se dvěma kolegyněmi ze školy se ukázalo být šťastné. Seminář pro pedagogy 1. stupně základních škol pod vedením paní lektorky Mgr. Veroniky Peslerové byl přesně tou dílnou, kterou jsem si potřebovala prožít, abych našla správnou odpověď a mohla jí obohatit svou současnou pedagogickou praxi. Paní lektorka nás seznámila s několika pohledy a přístupy k získávání čtenářských dovedností.

Setkání se stalo zdrojem krásných námětů využitelných nejen ke školní výuce. Během zajímavých čtenářských aktivit a představování současné literatury pro děti i mládež jsem si opět uvědomila, že láska se nedá vynutit. Ale dá se přenášet, a tedy i získat. A platí to i o lásce ke knihám. Bude-li mít čtenář ke knize milý vztah, snadněji ji pozná. Bude-li se s ní cítit v bezpečí a sám sebou, má šanci i na lásku k ní. Díky paní lektorce jsem získala nejen odpověď na mou otázku, ale i potřebný nadhled, osobní zkušenost, inspiraci, řadu zdrojů a víru. Víru v to, že láska kvete v každém věku… Můžu tedy věřit, že naše ratolesti najdou tu ,,svou“, ať už jim je pět nebo mnohem více let. Děkuji.

Mgr. Štěpánka Kerelová, učitelka na 1. stupni ZŠ