Soutěž O nejkrásnější knihy

Šance pro regionální autory a nakladatele

Krajská knihovna Vysočiny pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina a ve spolupráci s Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod, Tiskárnami Havlíčkův Brod, a.s., a Českým rozhlasem Vysočina vyhlašuje v rámci 32. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě soutěž O nejkrásnější knihy.

Přihlášeny mohou být knihy vydané od září 2021, které budou doručeny do uzávěrky 9. září 2022.

Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií:

Kraj Vysočina udělí cenu za nejkrásnější knihu Vysočiny. Tato kategorie je určena knihám, které obsahově a tematicky souvisí s Krajem Vysočina. Není podmínkou, aby jejich nakladatelé či autoři z Vysočiny pocházeli. Cena je dotována částkou 60 000 Kč, která bude rovným dílem rozdělena mezi autora a nakladatele vítězného titulu.

Město Havlíčkův Brod tradičně uděluje cenu za nejkrásnější knihu veletrhu. Do této kategorie mohou být přihlášeny jak tituly beletristické, tak naučné. Knihy nemusí souviset s Krajem Vysočina. Vítězný nakladatel získá částku v hodnotě 40 000 Kč a prostor k propagaci v síti knihkupectví Kanzelsberger, a. s., (autogramiáda, plakát ve výloze, knižní pyramida apod.).

Pro autory a nakladatele knih pro děti je určena cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s., za nejkrásnější dětskou knihu. Vítězný vydavatel získá slevu na výrobu budoucí publikace v Tiskárnách Havlíčkův Brod, a.s., a to ve výši 32 000 Kč.

V těchto třech kategoriích hlasuje odborná porota složená z pracovníků kulturních institucí Kraje Vysočina, jejímž předsedou bude pro tento rok knihovník, publicista a spisovatel Jaroslav Císař.

Čtvrtou kategorií soutěže O nejkrásnější knihy je Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočina. Do ní jsou automaticky nominovány tituly přihlášené do kategorie Kraje Vysočina. Vítěz je vybírán širokou veřejností v anketě umístěné na webových stránkách ČRo Vysočina.

Zájemci o přihlášení do soutěže mohou knihy zasílat v jednom exempláři do 9. září 2022 na adresu: Krajská knihovna Vysočiny, Petr Bobek, Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod, e-mail: bobek@kkvysociny.cz, tel. 724 300 025. K zaslaným knihám je třeba připojit vyplněnou přihlášku a v ní uvést, do jaké kategorie jsou přihlašovány. Oproti minulým ročníkům je možné jeden titul přihlásit pouze do jedné kategorie.

Ceny za nejkrásnější knihy budou vyhlášeny na slavnostním večeru uspořádaném prvního dne konání 32. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

V případě nenadálých změn budeme všechny přihlášené nakladatele včas informovat.

Petr Bobek, Krajská knihovna Vysočiny