Oslavy 20. výročí založení Krajské knihovny Vysočiny

Přesně před 20 lety se knihovna v Havlíčkově Brodě stala Krajskou knihovnou Vysočiny. Všechny akce letos pořádané si toto významné datum připomínají, hlavní a největší oslava připadla na pondělí 20. června 2022.

Oslavy zahájila a všechny přítomné přivítala ředitelka Krajské knihovny Vysočiny Jitka Hladíková. Poté předala slovo významným hostům Romanu Fabešovi, náměstkovi hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, a Janu Teclovi, starostovi města Havlíčkův Brod, kteří milými slovy popřáli knihovně vše nejlepší. Oslavy zpříjemnila vystoupení žáků Základní umělecké školy J. V. Stamice Havlíčkův Brod a folklorního souboru Kalamajka.

Součástí každé správné oslavy má být dort, na té knihovnické měl podobu turistické vizitky, protože právě ta byla vydána při příležitosti 20. výročí. Jako čerstvou novinku ji tak pokřtili Roman Fabeš a Jan Tecl a všichni zájemci ji od nynějška mají k dispozici v knihovně a mohou tak rozšiřovat své sbírky.

V odpoledních hodinách probíhal program jak ve vnitřních, tak ve venkovních prostorách knihovny. V sále přednášela lektorka Univerzity volného času Lenka Šimo o památkách UNESCO, poté byla všem zájemcům knihovna podrobně představena při oblíbených komentovaných prohlídkách, na parkovišti u knihovny pak probíhalo ve spolupráci s BESIPem zážitkové odpoledne pro děti Bezpečně na prázdniny. Děti si užily stezku s úkoly, jízdu zručnosti, ukázku techniky Policie ČR, městské policie a hasičů, nácvik první pomoci, u stánku Kraje Vysočina si vyzkoušely biatlonovou střelnici, hlavolamy a dozvěděly se mnoho zajímavostí o Kraji Vysočina.

Brány knihovny překročily stovky lidí, oslavy 20. výročí se tak více než vydařily. V současné době probíhají letní akce v knihovně, Putování za… Janem Zrzavým, fotografická soutěž Letní honba za květinou, Prázdninové Duhové hrátky a další.

Jana Fialová, Krajská knihovna Vysočiny