Vítejte v (TECHNO)logickém parku

Jsme to, co konzumujeme. Myslíme tím všechny zdroje, které lidská, či jakákoli jiná bytost v průběhu své existence využívá, přetváří. Právě člověk má do jisté míry možnost volby v tom, co pozře. Doslova, jakou potravinu si připraví k jídlu, jak si ji upraví, jakého vzduchu se nadechne, jakou informaci zpracuje,  jak ji následně využije. Pokud každý z nás aspoň trochu pozitivně ovlivní své okolí, bude tu vždy naděje na lepší budoucnost. Lidstvo ji s oblibou vkládá do rukou vědy a moderních technologií. Tyto nadějné vyhlídky nemusí být liché, pokud každý  dostane možnost porozumět alespoň základním principům fungování technologií, které využívá a dostane možnost se seznámit s  environmentálními, etickými, sociálními a dalšími dopady a souvislostmi spojenými s jejich využitím.

Objevování a mapování STEAM vzdělávání v Třinci skrze spolupráci

Tento možná trochu obšírný filozofický úvod jde ruku v ruce s naší vizí (přáním), kam by mělo lidstvo kráčet, jakými (chcete-li, třeba i trochu „trekkie“) myšlenkami by se mělo zaobírat, pokud chce žít a ne jen přežívat. Na téhle cestě by rozhodně neměly chybět knihovny opírající se o koncepce, jejichž naplňování má napomoci i tomu, aby ze škol vycházelo co nejméně tzv. „fachidiotů“, pro které je jediným kritériem výběru zaměstnání výše platu a benefity. Je jasné, že při naplňování tak ušlechtilého úkolu budou knihovny (ale i školy) narážet na nedostačující kapacity, to ale nemusí být paralyzující překážkou. My v Třinci jsme si řekli, že má rozhodně cenu postupovat třeba i malými krůčky a „tlačit to tzv. odspodu“. Hlavně je třeba už něco dělat, nesedět jen u stolu a filozofovat nad pojmy průmysl 4.0, společnost 5.0 apod. Musíme být u toho. Pro začátek bylo naší ambicí prezentovat nabídku aktivit týkající se STEAM vzdělávání v Třinci, protože se nám opakovaně v rámci prezentace našeho Mini(TECHNO)logického parku potvrdilo, že ze strany rodičů a dětí zájem je, což bylo většinou doloženo nečekaně velkou návštěvností a hlubokým zájmem pro věc. Uvědomili jsme si, že chceme být orientačním bodem, místem, kde získáte např. informace týkající se kroužků věnující se výše uvedené problematice, kde dostanete kontakt na odborníka, který se zabývá např. programováním, 3D tiskem, virtuální realitou atp. Velkou inspirací nám byly jak knihovny a jejich projekty (např. Městská knihovna v Poličce a její centrum technického vzdělávání – PŮDA, konference Knihovna – pilíř 4.0 – Role veřejných knihoven v průmyslu 4.0), tak třinečtí pedagogové a jiné osobnosti, kteří se STEAM vzdělávání věnují. Zatím nejvýraznějším počinem na půdě Knihovny Třinec, byla akce s názvem „Vítejte v technologickém parku“. Účelem této akce byla nejen prezentace výuky (tedy formálního vzdělávání) a práce studentů ZŠ Zátopkových, Třinecké obchodní akademie informačních technologií a veřejné správy, SŠ INFOTECH z Frýdku-Místku a třineckého startupu RenderWaves, ale i prezentace (neformálního vzdělávání) MiniTECHNO(logického) parku naší knihovny a některých kroužků DDM Třinec. Nabitým programem provázelo celkem 34 prezentujících (z toho bylo 19 studentů ZŠ), kteří tak měli jedinečnou možnost v rámci prezentace svých odborných znalostí různorodému publiku si procvičit tzv. měkké dovednosti. Pro návštěvníky tak bylo k dispozici 18 stanovišť s ukázkami současných technologií v oblasti IT (např.: Quine engine – 3D herní softwarová platforma vyvíjená ve výše uvedeném třineckém startupu RenderWaves, virtuální realita na dvou stanovištích, od různých výrobců, Unity – tvorba jednoduché hry, Minecraft server na Linuxu, 3D tisk, 3D modelování, Arduino, LEGO Boost, Sphero a Ozoboti, šifrování a asymetrická kryptografie atd.). Odhadem akci navštívilo přes 300 návštěvníků.

První programy pro nejen děti

Dopadem této akce bylo také propojení téměř všech organizátorů a následně vznik neformální pracovní skupiny, která si pro začátek dala za cíl efektivněji spolupracovat a koordinovat své aktivity. Náš skromný “knihovní” projekt je pojat jako otevřený, pravidelný kroužek, kde si nejen děti mohou vyzkoušet STEAM hračky, které máme v nabídce. Nabídku hraček rozšiřujeme i z vlastních/osobních zdrojů, tak aby byla naše nabídka různorodá a poskytovala základní přehled nejen rodičům a pedagogům se zájmem o věc. Setkání účastníků s „hračkami“ neprobíhá jako řízená lekce, všem je dán chráněný prostor se v klidu rozkoukat, osmělit se, vyzkoušet, nechat si poradit a zjistit, že dokáže např. naprogramovat robota.
Roboti jako obohacující prvek

Součástí našeho STEAM vzdělávání je také práce s technologiemi v rámci programů pro školy. Tyto programy jsou tradičně založeny na práci s knihou a rozvíjení kritického myšlení pomocí metod RWCT. Technologie tak nabízejí jedinečnou možnost, jak program učinit více interaktivní a zprostředkovat tak zcela nový a nečekaný zážitek.

Příkladem takové práce je program, který jsme pojmenovali Sluneční soustava. Hlavním zdrojem je kniha Hranice vesmíru od autorů Dominica Walliama a Bena Newmana, se kterou děti pracují v úvodní části, během níž získávají potřebné informace a znalosti. Pak do programu vstupuje praktická práce s Ozoboty, které děti používají k ilustraci pohybu planet ve sluneční soustavě.

S technologiemi a roboty se dá pracovat nejen v rámci jednorázových programů, ale metodicky jsme připravili také pokračující a navazující aktivity, které je možné využít například pro projektový den. V tomto případě využíváme knihu Ó, ó, ó, Vajíčko, kterou napsali Ester a Milan Staří. Smyslem tohoto programu je nejen představit dětem příběh, ale seznámit je s různými druhy a typy robotů a naučit je základům jejich fungování. Pracujeme s Beeboty, Sphero BB-8, Lego WeDo 2.0 nebo housenkou Code-a-Pillar.

Robotu a STEAM technologie se staly také součástí celoměstských akcí, na kterých Knihovna Třinec participuje, příkladem je třeba prázdninový program Zažij pohádku jinak, kdy děti měly připravit a sehrát krátké představení pohádkového příběhu a pomůckami jim byli mimo jiné také naši Ozoboti a další roboti.

Závěr
V Knihovně Třinec rádi dáváme dětem, rodičům i prarodičům možnost se zbavit zábran ve využívání technologií a třeba je inspirovat k dalšímu objevování a tvorbě. Cílem je se skrze tzv. „bastlení“ vzdělávat a získat potřebné sebevědomí k dalším krůčkům do neznáma.

Použité zdroje:
Vítejte v technologickém parku, akce pro veřejnost. ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec [online]. Třinec, [2020] [cit. 2021-6-9]. Dostupné z: https://informatika.zszatopkovych.eu/technologickypark

Bc. Martin Čadra, Mgr. Marie Zabystrzanová, Knihovna Třinec