Jaroslav Dvořáček

Dne 15. září 2021 by se dožil významného výročí 90 let náš dlouholetý a věrný čtenář, MVDr. Jaroslav Dvořáček. Bohužel 20. dubna letošního roku zemřel.

Významnou součástí jeho života byl pěvecký sbor Jasoň, ve kterém nejenže zpíval a zúčastňoval se s ním četných veřejných vystoupení, ale věnoval se i jeho historii. Je autorem série článků o Jasoni, které vycházely koncem 70. let minulého století v Havlíčkobrodském zpravodaji, a své znalosti o něm uplatnil i při sepsání kroniky tohoto významného regionálního pěveckého tělesa.
Vzpomínáme.

Eva Jelínková, Mgr. Eva Benáková, Krajská knihovna Vysočiny