Senior Point v knihovně ve Žďáru nad Sázavou

Od 1. března 2021 je Knihovna Matěje Josefa Sychry provozovatelem Senior Pointu ve Žďáru nad Sázavou. V oddělení dospělých čtenářů, v hlavní budově knihovny, vzniklo pro seniory kontaktní místo, kde se mohou zájemci na pracovníky Senior Pointu obrátit v případě, že potřebují informace o sociálních službách, úřadech, institucích, veřejných službách, o kontaktech na seniorské organizace a informace o dalších systémech pomoci a podpory seniorů. Na objednání Senior Point poskytuje konzultace v právní či sociální oblasti. Senioři mohou využít pomoci s vyplněním registrace do systému Senior Pas, který nabízí řadu výhod a slev, pracovníci poradí s prací na počítači či s internetem.

Senior Point připravuje řadu kulturních a vzdělávacích akcí. V období, kdy epidemická situace nedovolovala prezenční návštěvy, probíhaly on-line přednášky, např. povídání Miloslava Lopaura ze žďárského Regionálního muzea, které se věnovalo nejstarším stopám osídlení ve Žďárských vrších, cestopisná přednáška o Lofotech aj. V době, kdy návštěvníci nemohli přijít osobně, byl virtuální přenos vítanou alternativou. Zájemcům z řad seniorů se také dostalo pomoci při registraci na očkování proti Covid 19, pomáháme s tiskem očkovacích certifikátů apod.

V současné době jsou aktivity Senior Pointu již v plném  proudu. Provozní doba je shodná s otevírací dobou knihovny. Senioři mohou v této době využívat prostory čítárny či internetové studovny, použít počítač, internet, přečíst si denní tisk nebo časopis. V letních měsících mohou senioři využívat také venkovní atrium knihovny, které nabízí příjemné posezení ve stínu borovic.

Rozjely se pravidelné aktivity jako např. zdravotní monitoring ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, konzultace s pracovnicí Alzheimer poradny Vysočina nebo pravidelné cvičení. V červnu jsme seniorům nabídli setkání s virtuální realitou. Během workshopu si mohli vyzkoušet brýle pro VR a podívat se např. pod hladinu moře. V červenci se mohli zájemci vydat po stopách války s Miloslavem Lopaurem z Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou prostřednictvím komentované procházky.

V září se rozjel cyklus pravidelných přednášek Knihovna seniorům, plánujeme kurz práce s internetem a chystáme přednášku na téma dezinformací a jak poznat falešné zprávy. Během podzimu nás čeká ještě další komentovaná historická procházka Žďárem, promítání filmu či rukodělné dílny a další zajímavé akce.

Poradenství a konzultace pro seniory jsou zajišťovány kontaktní pracovnicí Senior Pointu, která zájemcům poskytne požadované informace, či pomůže s konkrétním problémem.

Věříme, že žďárská knihovna nabízí místo, kam senioři rádi zavítají, třeba i opakovaně, ať už v případě potřeby řešit nějaký problém, pro informace či jen posedět a využít přívětivého zázemí k odpočinku.

Více informací o službách, nabídce a provozu Senior Pointu najdete na internetových stránkách www.knihzdar.cz/seniorpoint, kontakt je možný e-mailem na adresu seniorpoint@knihzdar.cz nebo na tel. číslech 566 621 883 a 778 744 114.  Veškeré služby, které Senior Point poskytuje, jsou zdarma.

Mgr. Kateřina Hošková, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou