Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek v Krajské knihovně Vysočiny

I když už Krajská knihovna Vysočiny stojí téměř rok a čtenářům slouží několik měsíců, k oficiálnímu otevření doposud nedošlo. Bránila tomu nepříznivá situace ohledně koronaviru, která jakémukoliv setkávání a akcím opravdu nepřála. Protože se však opatření v poslední době uvolňovala a podmínky pro pořádání různých aktivit se zlepšovaly, bylo konečně možné přistoupit k dalším krokům. Začátkem týdne tak do knihovny zavítal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek spolu se zástupci Kraje Vysočina – radním pro oblast kultury a památkové péče, členy Rady Kraje Vysočina, ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina, vedoucím Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Kraje Vysočina, starostou města Havlíčkův Brod a členy Rady města Havlíčkův Brod, zástupci projektových kanceláří, zástupci zhotovitele stavby knihovny a dalšími návštěvníky a oficiálně předal knihovnu k užívání. Milými slovy popřál knihovně úspěchů, spokojených čtenářů, povedených akcí a krásné léto, stejně tak i následující promlouvající hosté, kterými byli radní Kraje Vysočina Roman Fabeš, starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl a samozřejmě ředitelka Krajské knihovny Vysočiny Jitka Hladíková. Všichni zmínění se zároveň po projevu podepsali do knihy Velká turistická encyklopedie Vysočina, kterou hejtman knihovně věnoval na památku. Následně se všichni přítomní přesunuli před budovu knihovny, kde proběhlo slavnostní přestřižení pásky. Protože knihovna je již řadu měsíců v provozu, někteří přítomní ji už měli možnost navštívit, pro mnohé však je stále naprostou novinkou, a tak rádi využili možnost prohlídky s ředitelkou knihovny Jitkou Hladíkovou. Prohlédli si rozlehlé prosvětlené prostory určené pro čtenáře, navštívili příjemnou letní čítárnu na střešní terase, ochutnali kávu v nově otevřené kavárně. Na studovně je čekalo ještě jedno milé překvapení – vernisáž Výstavy ilustrací Jana Zrzavého. Rozsáhlý soubor faksimilí se souhlasem Národní galerie v Praze tu vystavuje spolek Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici. Jaké ilustrace mohou návštěvníci na výstavě vidět, představil její autor a člen spolku – Ladislav Langpaul. Výstava je volně přístupná všem zájemcům, a to až do konce roku.

Návštěva hejtmana byla velmi příjemná, a byť mělo otevření knihovny symbolický charakter, jednalo se o významný krok, protože tímto byla knihovna oficiálně předána jejím čtenářům a uživatelům.

Knihovna se nyní chystá na letní provoz, v němž nebudou chybět koncerty, akce pro děti, scénické čtení projektu LiStOVáNí. Čtenářům jsou k dispozici nové prostory letní čítárny na střešní terase, zavítat mohou i do právě otevřené kavárny, která nabízí výborné domácí zákusky a lahodnou kávu.

Jana Fialová, Krajská knihovna Vysočiny