Výdejní okénko v jihlavské knihovně

Už rok žijeme v době, která je určujícím způsobem ovlivněna pandemií nemoci covid-19. Jsme omezení a směrovaní řadou stále se měnících restriktivních opatření, která mají přispět k návratu do normálního života. Knihovny si postupně prošly cestou od úplného uzavření přes otevření s omezením některých služeb až k bezkontaktnímu výdeji knih nebo výdejnímu okénku podle toho, jak se epidemická situace měnila od lepšího k horšímu a naopak.

Výdejní okénko jsme otevřeli v hlavní budově poprvé 30. 11. 2020 a během dvou dnů provozu si 426 čtenářů půjčilo 793 knih. Následně byla knihovna od 3. 12. 2020 po čtyřiceti dnech znovu otevřena pro veřejnost s vyloučením služeb veřejného internetu, studovny a čítárny, aby se od 18. 12. 2020 znovu vrátila k režimu výdejního okénka.

Nový rok bohužel přinesl další zhoršení epidemické situace, a tak naše knihovna zůstala pro veřejnost zcela uzavřena. Snažili jsme se alespoň vymyslet, jak v historické budově realizovat bezkontaktní výdej knih. Nakonec se to podařilo a od 1. 2. 2021 knihovna po dva týdny fungovala „bezkontaktně“ v hlavní budově a na pobočkách Bedřichov a Březinova.

Od poloviny února se knihovna vrátila k režimu výdejního okénka, které je otevřeno v hlavní budově a na všech třech pobočkách. Prostřednictvím okénka si mohou čtenáři vypůjčit knihy, časopisy, hudební nosiče, audioknihy a také edukativní pomůcky a hračky z naší Lekotéky. V době, kdy je téměř všechno pro veřejnost uzavřené, čtenáři půjčování prostřednictvím okénka velmi oceňují. Okénko mohou využít také pro vracení knih, stejně jako bibliobox, který je k dispozici po celou dobu pandemie před hlavní budovou knihovny.

Služby výdejního okénka doplňují aktivity knihovny, které se odehrávají ve virtuálním prostředí. Na YouTube kanálu knihovny je možné sledovat různá videa – tvůrčí dílny, online tipy na pěkné čtení pro děti a dospělé, nabídku audioknih, představení Lekotéky, čtení pro děti Kniháčkovo počteníčko, online cestovatelské besedy, autorské čtení a další.

Registrovaní čtenáři si mohou vybrat z řady titulů e-knih nebo využít novou digitální službu, a to přístup do Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu (NDK-DNNT).

PhDr. Jarmila Daňková, ředitelka Městské knihovny Jihlava