Knihovny za časů koronaviru: okres Žďár nad Sázavou

Pandemie koronaviru a s ní spojená vládní opatření se výrazně dotkly i provozu knihoven. Jak moc je zasáhly a jak se s nimi knihovny vypořádaly? V následujícím textu se zaměříme na několik knihoven v okrese Žďár nad Sázavou.

V Místní knihovně Jimramov čtenáři mohou posílat požadavky na knihy, které si pak vyzvednou na přepážce kanceláře. Tam zároveň nechají knihy vrácené. V této době se půjčuje hlavně povinná četba.

Knihovnice z Obecní knihovny Ořechov v čase omezení při každé cestě do knihovny obvolávala své čtenáře, jestli nepotřebují nějaké knihy. Požadavky poté nachystala a připravila před knihovnu, kde si je čtenáři v úředních hodinách obce vyzvedli.

V Pavlově při půjčování přes okénko umístili na své webové stránky návod, jak si uživatelé mohou objednávat knihy. Ten byl navíc vyhlášen v místním rozhlase a vyvěšen v obchodě. Čtenáři si tituly mohli objednávat nejen přes telefon či mail, ale také pomocí lístků v soukromé poštovní schránce knihovnice. Když byla knihovna zavřená úplně, probíhala v ní obnova knihovního fondu.

Do pořádku během „koronavirové dovolené“ si knihovní fond dávala i knihovnice v Rovečném. Zároveň připravovala materiály do výtvarného kroužku a pro čtení dětem. I přes bezkontaktní půjčování zaznamenala pokles výpůjček zhruba na polovinu.

Spíše stagnaci přinesla současná situace i pro knihovnu v Radešínské Svratce. Nepomohla ani donáška knih a výdejní okénko. Zdejší knihovnice to vidí v tom, že si čtenáři nemohou knihy sami vybírat přímo.

Pokles výpůjček naopak nenastal v Obecní knihovně Bory. Při uzavření zde knihy roznášeli bezkontaktně. Knihovníkům, manželům Křížovým, v současné situaci nejvíce chybí akce pro veřejnost, zejména spolupráce se školou. Postrádají, když pátky měli tradičně knihovnu plnou hrajících si dětí. Také jim chybí setkávání s maminkami a dětmi v rámci projektu Bookstart – S knížkou do života. Nyní vyhlíží, kdy tyto a další akce opět budou povoleny.

Při prvních nuceném zavření knihovny knihovnice z Hamrů nad Sázavou do místního měsíčníku Novinky nechala otisknout své telefonní číslo, na které se mohli čtenáři obracet se svými požadavky. Takto bezkontaktně půjčovala. Vždy byly připraveny balíčky knih a ty dávány za dveře. To, co i v této obci chybělo především, tak kontakt čtenářů s ostatními. Jak říká knihovnice Marcela Vašková:

„Knihovna nejen půjčuje knihy, knihovna je místem setkávání.“

Při rozvolnění se v Hamrech půjčovalo přes okénko, po dalším uzavření se zde vrátili k půjčování bezkontaktnímu. Tuto formu mohli využívat v době covidové například i čtenáři knihovny Obyčtov.

Co se týče profesionálních knihoven na Žďársku, i jejich provoz pandemie koronaviru ovlivnila razantně. Rozběhnuté akce se musely rušit, knihovny byly úplně zavřené. Což například v Bystřici nad Pernštejnem využili k vyřazování nebo obalování knih.

Od 27. dubna 2020, kdy knihovny mohly být otevřené, v oddělené části dětské půjčovny zřídili karanténu pro vrácené knihy. Ty v ní byly po tři dny a potom ještě byly dezinfikovány.

Od listopadu 2020 knihovna opět fungovala v režimu výdejního okénka. I další režim odpovídal nařízením vlády. Mimo to ovšem zajišťovali donáškovou službu pro špatně pohybující se seniory. Ti si vždy zavolali a knihy byly doručeny až ke dveřím jejich bytů. I v této knihovně se musela zrušit spousta akcí a besed.

To se nevyhnulo ani Městské knihovně Nové Město na Moravě. Rušily se zejména akce pro základní školy. Nicméně velké množství jich stihli alespoň na začátku roku 2020. Stále však zůstává 87, které být uskutečněné nemohly.

Dobu při prvním uzavření knihovny zde využili k její rekonstrukci. Prostory dostaly modernější háv a byly sjednoceny. Většinu prací udělaly knihovnice samy.

Vrátit k akcím se knihovna mohla začátkem školního roku. Druhé třídy se například dočkaly pasování na čtenáře. Z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka jim zase byla předána kniha Katka a klokan ze šuplíku od spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové.

Akce v loňském roce pak skončily v Týdnu knihoven, který přinesl poslední programy. V současnosti se těší, až akce budou znovu povoleny. Knihovna se například zapojila do projektu Spisovatelé do knihoven.

Koronavirová krize se dotkla i Městské knihovny Velká Bíteš. Nicméně zde doufají, že do budoucna jejich provoz neovlivní. Naopak se začínají přizpůsobovat, a to hlavně pomocí on-line komunikace s dětskými i dospělými čtenáři, což chtějí využívat hlavně ke spolupráci se školními třídami.

V každém případě se těší, až budou opět povoleny akce fyzické. Doufají, že situace se vrátí do normálu a všichni si budu moci vychutnávat příjemnou atmosféru besed přímo v knihovně. Jak sami říkají: „Osobní setkávání v této rovině stejně nic nemůže plně nahradit.“

Petr Bobek, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod