On-line vstupy pro děti v době distanční výuky

Doba nám bohužel stále nepřeje. Výukové programy pro školy v knihovně nemohou probíhat, proto jsme se s kolegyněmi z dětského oddělení nechaly inspirovat paní knihovnicí Alenou Přikrylovou z pobočky v Hodoníně, která pořádá on-line besedy pro žáky z přilehlé školy.

A protože nás její energie a zápal pro věc nadchly, rozhodly jsme se i my vstoupit do on-line světa a udělat vstupy do hodin. Aby děti věděly, že jsme na ně v knihovně nezapomněly.

Paní Přikrylová nám pomohla jak po stránce technické, tak i praktické.

Nejprve jsme se mohly jako diváci zúčastnit jejích dvou besed a udělat si tak představu, jak lekce probíhají a jak děti spolupracují. Poté jsme oslovily učitelky ze ZŠ V Sadech, jestli budou mít zájem o asi dvacetiminutové vstupy do hodin. Jejich kladná odpověď nás potěšila a po konkrétní domluvě jsme připravily programy. Ty byly zaměřené podle toho, co se zrovna děti chystaly ve výuce probírat.

Dozvěděly se tak např. něco o Janu Amosi Komenském, Kosmovi nebo Praotci Čechovi a českých pověstech. V neposlední řadě jsme jim nabídly i malou ukázku naší nové knihovny.

Z reakcí dětí i paní učitelek jsme byly nadšené. Děti krásně spolupracovaly a bylo znát, jak jsou rády, že konečně vidí na monitoru i někoho jiného než jenom paní učitelku a spolužáky. Jejich pozitivní ohlasy nás moc potěšily, ale stejně se nemůžeme dočkat toho, až za námi budou moci konečně přijít do knihovny.

Monika Bobková, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod