Knihovny za časů koronaviru: okres Třebíč

Pandemie koronaviru a s ní spojená vládní opatření se výrazně dotkly i provozu knihoven. Jak moc je zasáhly a jak se s nimi knihovny vypořádaly? V následujícím textu se zaměříme na několik knihoven v okrese Třebíč.

Městská knihovna Hrotovice zaznamenala pokles čtenářů i výpůjček, což je společným jmenovatelem i pro ostatní knihovny nejen v okrese Třebíč. I přes složité období se zde v čase, kdy se nařízení rozvolnila, podařilo uspořádat pro čtenáře několik akcí. Zejména pro děti.

Podobně tomu bylo i v Městské knihovně Jemnice. Tam sice čtenáři museli oželet Noc s Andersenem nebo setkání se spisovateli, včetně se slavnou cestovatelskou rodinou Márovou, zato se mohli zúčastnit Běhu poslů v rámci slavnosti Barchan, knihovna pro ně připravila i letní kino, sraz heligonkářů či besedy a divadla pro děti. Vše opět v období červen – říjen, kdy se přísná opatření uvolnila.

V době, kdy se naopak zpřísnila, v knihovně fungovala roznášková služba pro čtenáře. V souvislosti s koronavirem se pak zapojila i do aktivní pomoci. Ve spolupráci s městem koordinovali šití a distribuci roušek pro občany města, po proškolení výrazně pomáhali i v oblasti trasování ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí.

Dobu plnou omezení spousta knihoven využila k plánovaným rekonstrukcím. Již zmiňovaná jemnická knihovna například měnila okna, vládní nařízení k výrazným opravám využili i v Městské knihovně Moravské Budějovice.

Špatný dopad v této knihovně naopak zaregistrovali v souvislosti s akcemi, kdy jich museli zrušit 8 pro dospělé čtenáře a 4 pro ty dětské. Také zaznamenali propad výpůjček, nicméně v období, kdy knihovna mohla fungovat v normálním provozu, byl naopak za dané období počet výpůjček vyšší než ve stejném období v roce 2019.

Naopak když fungovala pouze v režimu výdejního okénka, zaznamenala u výpůjček pokles. Zejména u literatury pro děti, což je další často opakující se znak v době pandemie. Celkově této knihovně ubyli čtenáři, nicméně je potřeba myslet na to, že spousta z nich (a platí to i pro jiné knihovny) do knihovny během roku vůbec nezavítala a tím zatím nebyla obnovena jejich registrace.

O 41 čtenářů a o 5350 výpůjček klesl počet v Knihovně městyse Mohelno. V době opatření fungovala v režimu výdejního okénka, což trvá stále.

Pro Místní knihovnu Myslibořice znamenala současná pandemie především útlum kulturních akcí a také částečný odliv starších čtenářů. Co se akcí týče, například Pasování prvňáčků na čtenáře se odehrálo až v září, a navíc pod širým nebem. Na podzim, kdy se knihovny opět úplně zavřely, knihovna největší problém spatřovala v situaci pro studenty, kteří si potřebují obstarat povinnou četbu a podklady k závěrečným a dalším pracím.

Knihovna Okříšky nebyla v roce 2020 uzavřená pouze kvůli pandemii, ale také se stěhovala do nových prostor. Pokles výpůjček zde zaznamenali také, nicméně díky roznáškové službě a následně výdejovému okénku ne tak zásadní.

Alespoň 9 kulturních akcí stihla v roce 2020 zorganizovat Městská knihovna Jaroměřice nad Rokytnou. Včetně té s ilustrátorem Adolfem Dudkem, která se nicméně musela konat na zahradě Mateřské školy a s omezeným počtem dětí. Dále se uskutečnil například komiksový workshop nebo výstava hlavolamů. Jaroměřická knihovna se v době omezení alespoň mohla věnovat provádění odpisů. A v současné době začíná s realizováním on-line akcí.

Vládním opatřením se museli přizpůsobit i v knihovně Náměšť nad Oslavou. Jejich zatím poslední besedy proběhly do 6. března 2020. V momentě otevření knihovny zde dbali na dezinfekci knih. Nyní jako ostatní knihovny fungují jako výdejové okénko. Kvitují, že čtenáři se naučili využívat on-line katalog pro vyhledávání a objednání knih.

Pandemie se pochopitelně dotkla také Městské knihovny v Třebíči. I přes opatření se zde v roce 2020 nicméně uskutečnilo několik zajímavých akcí a projektů. Například Zmizelá Třebíč, 3v1 O vesmíru a hvězdách, Stará Třebíč nebo Středy pro nezbedy.

Jinak její činnost v době pandemie kopírovala fungování ostatních knihoven. Do března 2020 fungovaly služby ve standardním režimu, poté byla knihovna nuceně uzavřená. Nadále fungovala tak, jak povolovala vládní nařízení, přičemž čtenářům v době uzavření knihovny byla prodlužovaná registrace a nebyly jim zasílány upomínky. V době rozvolnění zde platila přísná hygienická opatření.

Byl zde zaznamenán velký propad návštěvníků akcí. Zrušit se musel například dvouměsíční festival poezie Nezvalova Třebíč 2020.

Petr Bobek, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod