Knihovny za časů koronaviru: okres Jihlava

Pandemie koronaviru a s ní spojená vládní opatření se výrazně dotkly i provozu knihoven. Jak moc je zasáhly a jak se s nimi knihovny vypořádaly? V následujícím textu se zaměříme na několik knihoven v okrese Jihlava.

„Knihy se snažím udávat, jak jen to jde,“ říká knihovnice Petra Jahelková z knihovny v Lukách nad Jihlavou. V době, kdy nemohla půjčovat přes výdejní okénko, 2x nebo 3x do týdne svým čtenářům knihy rozvážela domů. Nyní zde mohou fungovat v režimu okénka.

Stejně jako v knihovně v Telči. Nicméně ani zde okénko bohužel nezastavilo pokles počtu výpůjčních služeb a dalších statistických údajů. Zejména u návštěvníků akcí. Nemohly se zde odehrávat žádné besedy, přednášky či školní exkurze.

V brtnické knihovně stihli několik významných akcí ještě před prvním uzavřením. O Japonsku zde pobesedovali s manželi Márovými, žáci 8. a 9. tříd si zase vyslechli přednášku o světových válkách. Dvě návštěvy do knihovny začátkem loňského roku stihly děti v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.

V knihovně v Polné využili čas uzavírek k opravě či přebalení knih. Výpůjční služby zde fungovaly tak, jak je povolovala vládní opatření, kontaktně i bezkontaktně. Omezení se i zde projevila ve statistice.

Pandemie se dotkla i knihoven v malých obcích jako Růžená nebo Řehořov. První jmenované o to více, že v září 2020 otevřeli nově zrekonstruovanou knihovnu a do konce roku mohla být otevřená pouze šestkrát.

Čtenáři chybí i ve Větrném Jeníkově, v knihovně, která byla v roce 2019 vyhlášena Knihovnou roku. Knihovnice Eva Šamánková podotkla, že uzavřená knihovna je velmi osamělá. Pro své čtenáře i v době uzavření připravovala předem objednané balíčky knih.

Ve velmi omezeném provozu fungovala v době covidové knihovna ve Ždírci. Knihovnice se na to konto obává i menšího zájmu o knihy a návštěvnost. Naopak malé knihovny v Krasoňovicích se lockdowny a další nařízení zásadně nedotkly. A do protipólu může jít knihovna v Janštejně, kde oproti většině knihoven zaznamenali paradoxně nárůst počtu čtenářů, především z řad dětí. Došlo zde také k celkově vyšší návštěvnosti než v roce předchozím.

To, že byly razantně omezeny akce, se citelně dotklo knihovny v Bítovčicích. Velmi brzy tak musel skončit například Čaj o páté, zaměřující se na věkovou skupinu 12-16 let. Uživatelé spadající do této kategorie se jednou měsíčně scházeli a hráli hry, tvořili a povídali si o knihách. Knihovna v době omezení fungovala především přes telefon. Čtenáři si dopředu volali, a buď jim tituly knihovnice donesla domů, nebo si pro ni přišli ke knihovně. I přesto došlo k velkému poklesu výpůjček.

A nejinak tomu bylo i ve Stonařově, kde mají obavu, aby si čtenáři neodvykli do knihovny chodit. Kvůli opatřením nemohly také chodit na besedy děti ze školky a prvního stupně ZŠ. V současné době knihovna začíná s rekonstrukcí, situace s koronavirem tak bude využita ke stavebním úpravám, kdy zde bude udělána nová podlaha, výmalba, nové osvětlení nebo topení.

V knihovně v Dolní Cerekvi se se zákazy vypořádali tak, že knihovnice si některé tituly (zejména povinnou četbu) vzala domů a půjčovala odtud.

Formu roznášky knih nabídla knihovnice v malé obci Urbanov. Zájem o službu byl ale minimální, čímž se zde potvrdilo, že urbanovská knihovna nefunguje pouze jako výpůjční místo, ale hlavně jako komunitní centrum obce a uživatelé do ní přichází hlavně proto, aby se setkali s ostatními. Což nyní není možné.

Podobně je tomu v knihovně Kamenička. Tam si lidé nechodí pouze půjčovat knihy, ale popovídat si a setkávat se mezi sebou. V malé obci nemají obchod a knihovna je zde jako jediné místo, kde se lidé mohou potkávat. Knihovna nabízí službu roznášky knih, výpůjčky nicméně zaznamenaly pokles. V Urbanově si to vykládají i tím, že když děti nechodí do školy, nejspíš nejsou učiteli tolik tlačeny k četbě.

Dalšími knihovnami na Jihlavsku, kterým pandemie razantně narušila plán akcí, jsou knihovny v Dobroníně, kde museli hned několikrát odložit cestovatelskou besedu s manžely Márovými, nebo knihovna v Kamenici. Tam nemohli uskutečnit akce pro děti ze základní školy. Obě knihovny jako většina dalších zaznamenaly pokles výpůjček i počtu čtenářů.

Knihovna v Hodicích se s lockdownem pere tak, že při prvním uzavření knihovny obeslala obyvatele obce s nabídkou donášky knih domů. Co se týče akcí, Pasování prvňáčků na čtenáře uskutečnili při rozvolnění opatření po začátku školního roku. Během jara a léta se pak knihovna podílela na třech turnusech příměstských táborů. Za rok 2020 také nevybírali od čtenářů poplatky. V současné době plánují půjčovat čtenářům e-knihy a až se opatření rozvolní, představit knihu o historii obce.

Petr Bobek, krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod