Program 3v1

Na podzim roku 2017 se v Jihlavě konala konference, která představila dlouhodobý projekt „Jihlava vzdělává kulturou“. Následovala práce v tzv. Inkubátoru, kdy se kulturní aktéři potkávali na pravidelných schůzkách, na kterých sdíleli své nápady. Zde také vznikla myšlenka spojení tří kulturních institucí, která následně vyústila ve spolupráci Městské knihovny Jihlava, Muzea Vysočiny Jihlava a Horáckého divadla Jihlava.

Program 3v1 cílí na žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a především na studenty SŠ. Vybrané téma vždy navazuje na jednu divadelní hru z nabídky aktuální sezony Horáckého divadla Jihlava. Jedná se o celodenní program, kdy studenti postupně navštíví tři kulturní instituce a seznámí se s jejich obsahem. Tématem se tedy zabývají ve třech různých prostředích, na třech různých rovinách uvažování a práce s autenticitou. Program zakončuje návštěva divadelního představení, která studentům umožní intenzivněji si zažít a uvědomit sdělení daného tématu.

2018-2019

Jan Zahradníček, básník v době totality. Navázáno na divadelní hru Jediný život

  • totalita, propaganda, vnitřní síla, jinakost

První program byl věnovaný osudu Jana Zahradníčka, jednoho z vrcholných představitelů české katolické poezie. Studenti se postupně seznamovali s básníkovým osobním životem a také dobou, ve které žil. V knihovně proběhl úvod do tématu prostřednictvím vyhledávání různorodých informací o Janu Zahradníčkovi, v muzeu si studenti nabyté informace zasadili do historického kontextu a v divadle formou vlastních dramatických etud propojili celé téma dohromady.

2019-2020

NAPROSTO MODERNÍ aneb VO CO DE? Navázáno na divadelní hru Obraz

  • klasické vs. moderní umění, abstrakce, dadaismus, Entartete Kunst, tolerance

Druhý program vycházel z divadelní hry Art od Jasminy Rezy a hlavním tématem byla tolerance. V knihovně studenti vyjadřovali svůj názor na to, co je a není kniha prostřednictvím ukázky různých forem (klasická vazba, brožura, nestandardní formáty, audiokniha, e-kniha). Po krátkém vyhledávání informací zpracovali – nejprve ve třech skupinách a následně celá třída dohromady – dadaistickou báseň, která byla zároveň manifestem, který si odnášeli dál. V muzeu se studenti stali restaurátory a kurátory výstavy, zabývali se fenomény zakázaného a oficiálního umění a zkoumali vkus v obdobích svobody a totalit. V divadelní dílně studenti zúročili získané informace a vytvořili dramatické etudy, které vedly k vyjádření vlastního postoje k tématům jako je závislost na cizím mínění, rozdíl mezi hodnotou a cenou, rozdílu mezi funkční argumentací a manipulací.

2020-2021

Dobré dílo Josefa Floriana. Navázáno na divadelní hru Poklekni před duší

  • bibliofilie, staroříšská knihovna, nakladatelství Dobré dílo, vazba a tisk knih, silná osobnost

V pořadí třetí společný program bude zahájen v únoru 2021, momentálně probíhají přípravy.

Bc. Alexandra Frajová, Městská knihovna Jihlava