Knihobudka Městské knihovny Jihlava

Na jaře 2020 získala Městská knihovna Jihlava díky podpoře statutárního města Jihlava k dispozici bývalou telefonní budku pro účely vybudování knihobudky. Během léta probíhaly úpravy, budka získala nový vzhled a v září 2020 byla oficiálně zprovozněna. Součástí knihobudky je nově nainstalovaný koš na knihy a nástěnky obsahující aktuální informace o knihovně a akcích, které pořádá.

Knihobudka se nachází v Palackého ulici u parku Jana Masaryka. Funguje stejně jako většina dalších veřejných knihobudek – knihy si lze bezplatně půjčit, vzít nebo věnovat vlastní.

Městská knihovna Jihlava se stará o pravidelné doplňování knih, a to buď z darů nebo odepsaného knihovního fondu.

Bc. Alexandra Frajová, Městská knihovna Jihlava