Hledáme „Bezbariérové knihovny“

Sekce Bezbariérové knihovny vznikla v roce 2011 jako Sekce služeb osobám se specifickými potřebami s cílem profilovat knihovny jako místa, kde se lidé se specifickými potřebami budou dobře cítit a získají adekvátní služby. Od roku 2019 používá název Bezbariérové knihovny. Certifikát Handicap Friendly, který sekce uděluje, umožňuje knihovnám dokázat, že jsou přístupné osobám se specifickými potřebami. V současnosti je možné získat certifikát přístupnosti knihovny ve čtyřech oblastech: pro lidi se zrakovým, sluchovým, mentálním a tělesným postižením.

O aktualitách v sekci Bezbariérové knihovny jsme měli diskutovat na tradičním dubnovém semináři Zvukové knihovny v roce 2020 v Třebíči. Seminář musel být s ohledem na COVID-19 zrušen. Pro rok 2020 byla cena za certifikaci knihovny stanovena na 5000 Kč. V letošním roce mohou tři žadatelé o certifikaci Handicap friendly získat příspěvek od SKIP ve výši 80%, tj. 4000 Kč. Dále je možné začlenit náklady na certifikaci do grantového programu Knihovna 21. století.

Nejnověji certifikovanou knihovnou a zároveň první pro oblast přístupnosti pro lidi s tělesným postižením je Knihovna Kroměřížska. V Kroměříži se tak mohou pyšnit novým logem Handicap Friendly. Na Vysočině nám zatím certifikovaná knihovna chybí. Certifikace je vhodnou příležitostí pro knihovny zamyslet se nad službami knihovny jiným úhlem pohledu. Jak na to? Odrazovým můstkem může být metodická příručka Rovný přístup. Standard Handicap Friendly. Proces certifikace pozitivním způsobem ovlivňuje PR knihovny a otevírá dveře novým uživatelům i službám. Kompletní informace o sekci a certifikaci najdete na stránkách SKIP Bezbariérové knihovny.

Sekce nově otevírá problematiku osob pečujících o děti. Konzultanti a spolupracovníci jsou vítáni.

Mgr. Michaela Vrběcká, Krajská knihovna Vysočiny