Skokan roku vpřed nebo vzad?

Skokan roku – tak samy sebe označily knihovny v reakci na nečekané rozhodnutí vlády 23. dubna koronavirového roku 2020 o tom, že knihovny mají otevřít již 27. dubna a nikoli až 8. června podle předchozího rozhodnutí.
Po zveřejnění prvního harmonogramu uvolnění v polovině dubna nic nenasvědčovalo tak radikální změně. Knihovny hromadně zahájily revize, vyprázdnily sklady a regály, vytrhaly podlahy, začaly rekonstruovat nebo alespoň malovat. Nové rozhodnutí vyvolalo obecnou paniku a nakonec podle doporučení otevřely jen knihovny, které učinily epidemiologická opatření proti šíření nemoci Covid-19. S nastalou situací si poradily, jak uměly. Většinou nasadily všechny síly, aby svým povinnostem vůči veřejnosti dostály, otázkou zůstává, jak moc pandemie současná a možná i budoucí ovlivní služby knihoven, a také rozpočty, ze kterých jsou financovány.

Knihovna Třebíč do šesti týdnů uzavření přesunula řadu prázdninových neveřejných aktivit a některé změny měly pokračovat v květnu a červnu, ale jinak svoji připravenost vyhodnotila jako kladnou a provoz mohl být v pondělí 27. 4. v nouzovém režimu zahájen. Byla učiněna doporučená opatření – dezinfekce, roušky, obličejové štíty, zákaz pobytu nad dobu nezbytně nutnou k výměně knih, diskutovaná karanténa knih i hlídání počtu osob v budově. Později byly instalovány plexistěny na výpůjční pulty. Podle zkušeností se zavřením knihovny na obvyklé dva týdny o prázdninách se očekával nával lidí, ten se ale nekonal a nekoná se ani v červnu, v době psaní článku a po značném uvolnění epidemiologických opatření. Lidé jsou opatrnější a asi nějakou dobu potrvá, než zase bez obav začnou navštěvovat místa s větší koncentrací lidí.

Epidemie značně ovlivnila nejen čtenářství, ale také kulturní a vzdělávací činnost. Akce byly do konce června zrušeny kvůli požadovaným odstupům a ne/možnosti ovlivnit vnitřní klima knihovny. Zavření škol znamenalo zrušení více než stovky aktuálně naplánovaných akcí pro děti (až pět denně), dá se však očekávat, že ani na podzim nebude možné navázat na spolupráci v míře obvyklé před nouzovým stavem. Školy budou především dohánět učivo. Bylo by výhrou, kdyby to znamenalo jen snížení statistických ukazatelů na konci roku, protože ne všechny akce bude možné přesunout a ne všechny bude možné provést z finančních důvodů kvůli neplánovanému pořizování protiepidemiologických prostředků. Věřme, že rozumně k této mimořádné situaci přihlédne i zřizovatel po přečtení budoucí výroční zprávy.

Změny se dotkly nejen jednorázových akcí, ale i dlouhodobě plánovaných projektů. Nejvíce to odnesl (doslova) Festival poezie Nezvalova Třebíč. Projekt měl být zahájen 6. dubna v den úmrtí básníka 1958 (a shodou okolností i založení veřejné knihovny v Třebíči roku 1885), a skončit 26. května v den 120. výročí narození. Program byl připravován rok předem ve spolupráci s řadou organizátorů a spolupracovníků, účinkujících a škol, vznikala i nová hudební, dramatická a výtvarná díla na objednávku – nezbylo však nic jiného než se všem autorům a spolupracovníkům omluvit a slíbit náhradní termín v příštím roce. Také ale přepsat dotační projekty, vysvětlit situaci sponzorům, vrátit peníze, začít finance řešit nanovo a doufat, že se vše podaří příští rok. (Program na webu knihovny http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/program-festival-poezie-nezvalova-trebic-2020-6-4-26-5-2020__4650/ )

V rámci Nezvalovy Třebíče se podařilo dokončit soutěž poezie, i když jen korespondenčně. Byla vyhlášena již v říjnu 2019 a přihlášky bylo možné podávat do 7. března, poté zahájili svou práci porotci. Vyhlášení výsledků mělo být součástí víkendového, téměř non-stop setkání básníků a umělců z celého Česka, jimž knihovna nabídla i noční prezentace a přespání podle vzoru Noci s Andersenem. Nakonec byly výsledky zveřejněny v sobotu 25. dubna na webu knihovny http://www.knihovnatr.cz/cze/kalendar-akci/vyhlaseni-vysledku-souteze-festival-poezie-nezvalova-trebic-2020__4667/ , v květnu rozeslány ceny úspěšným autorům a v červnu vyšly sbírky vítězů obou kategorií.

Další akce letošních projektů byly přesunuty na podzim. Ačkoli nikdo neumí předvídat, co z hlediska epidemiologického přinese, bude knihovna připravena zájemcům nabídnout řadu přednášek a prezentací v rámci projektů Literární kalendárium 2020, 12. ročníku Francouzského klubu nebo zájmového vzdělávání seniorů. Také nabídne první vlaštovky budování makerspace, tj. prostoru pro nové technologie využitelné pro výuku a využití v knihovně. Shodou jarních událostí a v případě potřeby budou 3D tiskárny financované programem VISK3  pomáhat i knihovníkům při samozásobování obličejovými štíty (Nové technologie v knihovně: 3D tisk, podáno v prosinci 2019).

Nejlepší by ale bylo, kdyby již žádné štíty potřeba nebyly a aby se po koronavirové krizi knihovny nestaly skokanem roku vzad v počtu čtenářů, akcí, financí, dotací a hlavně příležitostí. Bylo by na místě si položit otázku, jestli jsou knihovny připraveny čelit další výzvě tak, jak to udělaly školy. Překlopily výuku, tedy své „služby“, na on-line formu, a to takovou rychlostí, že asi málokdo z lidí mimo školy pochopil, jakou revoluci během pár týdnů prodělaly. Je ještě otázkou času, jak budou výsledky takové výuky hodnoceny a zda má smysl v tom pokračovat, ale začátek byl ohromující – rychlý, soustředěný, s konkrétními funkčními programy. Je to i tím, že dotační tituly pro školy z evropských fondů stíhají jeden druhý a školy jsou díky nim po technické stránce vybaveny. Na rozdíl od knihoven. Pokud platí, že každá práce trvá tak dlouho, kolik je na ni času, je otázka, jestli toho času už nebylo moc a neobrací se nakonec proti nim.

Mgr. Marie Dočkalová, ředtielka Městské knihovny v Třebíči