Pohádkový vstup do světa knih

Přibližně dvě stovky prvňáčků z pelhřimovských základních škol prožívaly počátkem února v městské knihovně slavnostní událost – stali se z nich rytíři řádu čtenářského neboli noví uživatelé služeb knihovny. Přitom se setkali s šaškem, pohádkovou babičkou, pirátem, čarodějem a dalšími postavami, plnili různé úkoly a nakonec předstoupili před pana krále, který je pasoval na zmíněné rytíře. Předtím ovšem museli prvňáčci slavnostně slíbit, že se budou chovat ke knihám vždy s úctou, budou je chránit a budou pilnými čtenáři.

Za to dostali „kouzelný klíč“ ke knihovně – čtenářský průkaz, dárky a jako připomínku slavnostní chvíle i listinu se slibem. Každoroční pasování je vždy příjemnou událostí nejen pro malé rytíře řádu čtenářského, ale i pro dospělé aktéry. Pohádkové postavy ztvárňují knihovnice a knihovníci, v roli pasujícího pana krále se střídají představitelé města Pelhřimova, kulturních zařízení a sponzorů a přátel knihovny.

Petr Přibyl, šéfredaktor Pelhřimovských novin