Pobočka Březinova v novém

V loňském roce se naskytla jedinečná příležitost přestěhovat největší pobočku jihlavské knihovny do nových prostor. Dosavadní umístění již delší dobu nevyhovovalo z několika důvodů, a tím byla jednak omezená přístupnost na terase obchodního centra, velmi hlučné a nevhodné sousedící provozy a v neposlední řadě absence odpovídajícího sociálního zázemí.

Pobočka se nestěhovala daleko, zůstala v areálu obchodního centra Březinky, jen byla přemístěna na opačnou stranu do přízemí, do prostor spravovaných jiným majitelem.

Rada města Jihlavy souhlasila se změnou a s navýšením nájmu a dokonce se našla mimořádná finanční dotace zřizovatele, která uhradila velkou část nákladů spojených s projektem, interiérovým vybavením, technickými pracemi a vlastním stěhováním, přičemž majitel objektu zajistil na vlastní náklady potřebné stavební úpravy a výmalbu. Několikaměsíční náročné období naplněné množstvím administrativních, logistických a praktických úkonů bylo završeno 10. prosince 2018, kdy se knihovna na nové adrese otevřela čtenářům.

Prostory zde jsou dostatečně velké, dispozičně vhodně řešené včetně sociálního zázemí a navíc bezbariérově přístupné. Jsou rozděleny na oddělení pro dospělé a pro děti, a to umožnuje realizaci dalších kulturních a vzdělávacích akcí pro širokou veřejnost. Pobočka, která připravuje ročně více než stovku informačních lekcí a besed pro žáky ZŠ, zároveň získala příjemné a estetické prostředí, které malí návštěvníci a jejich paní učitelky oceňují.

V letošním roce byl projekt definitivně dokončen dodáním zbývajícího drobného vybavení a regálů na časopisy a celkový dojem dotvořily nástěnné fototapety.
Necelý rok provozu v novém ukázal, že přestěhování knihovny bezpochyby příznivě ovlivnilo její návštěvnost a spokojenost zdejších čtenářů.

PhDr. Jarmila Daňková, Městská knihovna Jihlava
Bc. Alexandra Frajová, Městská knihovna Jihlava