Reportáž ze studijní cesty – Městská knihovna Veselí nad Moravou a Mestská knižnica mesta Piešťany

Na exkurzi do knihoven ve Veselí nad Moravou a přes slovenské hranice v Piešťanech jsme se vypravily 15. května. Zájezd byl organizovaný RV SKIP Velká Morava, jehož je naše knihovna členem. Cílem takových zájezdů je poznat možnosti ostatních knihoven, co se jim podařilo vybudovat, jak funguje jejich provoz, jaké nabízejí služby svým čtenářům a návštěvníkům. Je to velice přínosné, protože člověk vždy načerpá nějakou inspiraci pro další práci ve vlastní knihovně. Tentokrát jsme navštívili dvě velmi odlišné knihovny.

Dopoledne ve Veselí nad Moravou nás zaujala nově zrekonstruovaná knihovna. Jednalo se zde o velký projekt města, který zahrnoval zdařilou rekonstrukci náměstí s mnoha zajímavými architektonickými prvky a při té příležitosti také kulturního zařízení, které stojí na náměstí. V této budově se nachází kulturní dům. Součástí budovy je také knihovna, jejíž prostor se podařilo značně zvětšit, ovšem za cenu kompromisu, tj. částečného využívání prostor společně s kulturním domem. Knihovnou nás provázel městský architekt, který za tímto projektem stojí, a vysvětloval nám různé technické vychytávky, které byly pro fungování prostor knihovny a kulturního domu využity. Velice nás zaujaly dveře řízené hydraulickým posunem, které v případě konání akce zavřou prostor knihovny a vytvoří se volná galerie s průhledy do sálu. Nábytek v tomto prostoru je záměrně mobilní na kolečkách pro snadnější manipulaci při stěhování za posuvné dveře. Vypadá to jednoduše, ale protože v knihovně jsou zaměstnány jen tři pracovnice, musí to být i tak celkem náročné. Vysoké stropy v oddělení pro dospělé architekt využil k vytvoření krásné prosklené galerie. Z důvodu omezeného prostoru jsou stolky se sedátkem a lampičkou zabudovány napevno na zdi. Vzhledem k přístupu po mírně točitých schodech je zde umístěna literatura pro čtenáře spíše mladší věkové kategorie. Odtud se nabízí i krásný výhled na opravené náměstí a celý prostor knihovny. Všichni jsme tak trochu záviděli krásné nové regály vyrobené na míru, osvětlené led pásky a množství útulných koutků pro posezení s knihou. Oddělení pro děti a mládež nabízí také množství nápaditých prvků k hrám a relaxaci.

Po příjezdu do Piešťan jsme měli možnost krátce se podívat po městě. I přes nepřízeň počasí jsme si nenechali ujít lázeňskou kolonádu a procházku přes most do staré části města k léčivým pramenům. V knihovně nás v přízemním sále přivítala paní ředitelka společně se starostou Piešťan a při společné besedě nám přiblížili, jak funguje spolupráce města a knihovny.  Knihovna byla postavena začátkem 80. let a podobně jako naše žďárská poměrně plošně velkoryse. Po letech se začaly objevovat problémy, bylo nutné opravit střechu, vyměnit okna. Podařilo se jim s minimálními náklady zrekonstruovat společenský sál v přízemí v industriálním stylu. Krom bohatých programů knihovny ho využívají i různé organizace města. Nedostatek finančních prostředků k vybavení knihovny se podařil vykrýt spoluprací s uměleckými školami ve městě, jejichž studenti a účastníci různých soutěžních projektů knihovnu krásně vyzdobili. Tím interiér působí velice osobitě a jejich práce zútulňují velké prostory. Knihovně se daří získávat granty na různé programy festivalového typu, pořádají besedy a wokshopy s ilustrátory dětských knih slovenských autorů a následně je vystavují. Prostředky z grantů umožňují i rozvoj spolupráce s českými knihovnami a prezentaci slovenských autorů. Díky spolupráci s autory a nakladatelstvími se mohou s díly seznámit nejen návštěvníci výstav v knihovnách na Slovensku, ale i v Čechách.

Hana Nagyová a Anna Drdlová, Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou