Public relations v Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou

Jedním z hlavních cílů, které naše knihovna při svém působení sleduje, je efektivní a zajímavá propagace služeb, tak aby se informace o nabídce námi pořádaných programů a akcí dostaly do povědomí jak našich věrných čtenářů, tak doposud „nedotčené“ široké veřejnosti. Ke splnění tohoto cíle se snažíme přispět nejen zkvalitněním, případně zpřehledněním stávajících informačních zdrojů, ale i hledáním nových cest. Dnes už je poměrně zaběhnutý odborný termín pro tuto „agitační“ činnost – public relations, tedy hezky česky „vztahy s veřejností“.

Na úvod bych zmínila obecně otázku získávání čtenářů. Za velmi důležité považuji seznámit a skamarádit s knihami děti v co nejranějším věku. K tomu přispívají pracovnice dětského oddělení už tím, že připravují pro děti od předškolního věku zábavné a zajímavé knihovnické lekce. Snad můžeme věřit, že už to je pro děti i jejich rodiče patřičným impulsem a jakýmsi základem.

Stejně jako převážná většina knihoven využíváme v Knihovně Matěje Josefa Sychry (dále jen KMJS) více nástrojů k propagaci a stejně tak jako mnohé knihovny na podobné úrovni nemáme na propagační činnost vyčleněného pouze jednoho pracovníka. Konkrétně u nás se o propagaci dělí dvě kolegyně, z dospělého oddělení a informačního centra knihovny a čítárny (dále jen ICK). Ty čerpají z předběžného programu akcí, kam vkládají své příspěvky všechna oddělení. Jedna z výše zmíněných kolegyň pak vytváří na připravované akce za dospělé oddělení plakáty (velikost A4) a jejich zmenšené a zeštíhlené verze upravené na letáky (velikost A6, tištěné černobíle, max. na barevném papíře). Letáky jsou poté k dispozici pro čtenáře u pultů v jednotlivých odděleních. Pracovnice ostatních oddělení si vypracovávají na své akce plakáty samy (dětské oddělení, ICK, pobočka knihovny u nádraží). Plakáty pak kolegyně vyvěšují v prostorách knihovny: v jednotlivých odděleních, dále ve vstupních prostorách knihovny, kde je velká tabule a projde tudy nejvíce návštěvníků a také v prostorách Čechova domu. Tato budova je z komplexu budov patřících ke knihovně nejstarší, historicky a architektonicky nejhodnotnější částí a je tedy ideálním místem pro pořádání výstav, hudebních vystoupení apod. Dalším místem vyvěšení plakátků jsou vitríny ve městě, což zajištuje ICK. Knihovnice před koncem každého měsíce plakáty obměňují. Za vitríny jsme vděční, již před lety o ně svedly kolegyně urputný boj s dalšími příspěvkovými organizacemi města. Máme ale ověřené, že lidé vitríny sledují, a doufáme, že i vedení města chápe, jakým jsou přínosem.

Protože víme, že nestačí spolehnout se pouze na papírovou propagaci, snažíme se maximálně využívat možnosti internetu. Webové stránky knihovny jsou v provozu již řadu let, v roce 2014 prošly úpravou do současné podoby. V tuto chvíli nás čeká ještě jejich adaptace, aby byly zpřístupněny i handicapovaným občanům. Doplněním webových stránek a spravováním facebookového profilu knihovny je pověřena již zmíněná kolegyně z dospělého oddělení. Z praxe snad jeden příběh jako zpětná vazba od čtenářů:

„Jeden náš čtenář, patřící mezi dříve narozené, každý týden na našich webových stránkách hledal přehled knižních novinek. Pravda, byl to složitější postup, a tak jsem mu poradila, že každou středu tento seznam uveřejňujeme na našem účtu na Facebooku. On nelenil, založil si svůj facebookový profil a jako důkaz vítězství nám tento příspěvek s novinkami „lajknul“.“

V souvislosti s Facebookem velmi kladně hodnotíme i možnost spolupráce s naším zřizovatelem, městem Žďár nad Sázavou. Na svém profilu totiž uveřejňuje akce všech svých příspěvkových organizací, což považujeme za velmi přínosné. Stejně tak využíváme neocenitelné spolupráce s místním tiskem. Kolegyně z ICK totiž rozesílá výsledný měsíční program do místního tisku: Žďárského zpravodaje, Žďárského průvodce, Žďárských novin, 5+2 dny Žďársko, Hit magazínu, Žďárského deníku a dalších.

Nabídka akcí a služeb knihovny je tedy distribuována mezi čtenáře elektronickou a papírovou formou a stále se snažíme hledat nové možnosti. Nejnovější službou je v tuto chvíli tzv. news-letter. Je umístěn na webových stránkách a čtenáři si jej mohou nechat zasílat i přímo na e-mail. Obdrží pak pozvánku na všechny kulturní a vzdělávací akce v daném měsíci, na které pracovníci knihovny své čtenáře srdečně zvou.

Veronika Čtveráková, Knihovna M.J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou