Propagace Městské knihovny Jihlava

Naše knihovna využívá několik forem propagace. Pro knihovny a celkově veřejná místa je důležité šíření povědomí o své instituci. Jednou z našich hlavních forem jsou plakáty, letáky, webové stránky a sociální síť Facebook.

Každý měsíc pořádáme okolo osmi akcí a je pro nás důležité, aby se o tom veřejnost dozvěděla. Tiskneme plakáty, letáky, dáváme informace do našeho zpravodaje, na naše webové stránky a na Facebook. Využíváme noviny, rozhlas, spolupracujeme s muzeem a se školami a školkami v okolí. Nosíme plakátky do turistického centra, family a senior pointu a do DIODu. Rozesíláme informace o novinkách a akcích formou e-mailu našim čtenářům.

Spolupracujeme s pacienty Oddělení geriatrické a následné péče Nemocnice Jihlava, kde jsme se zapojili do projektu Nebojme se vnímat stáří. Dále jsme se připojili k akcím Celé Česko čte dětem, 72 hodin, Čtení pomáhá a díky tomu se dostáváme do povědomí dalších lidí, nejen našich čtenářů a návštěvníků.

Netradiční formou propagace je pravidelné dodávání knih do trolejbusu. Tímto dáváme lidem šanci, dozvědět se o nás trochu jinou formou.

Hlavním propagátorem knihovny je sociální síť Facebook. Sleduje nás na něm přes 1 000 uživatelů, mnozí z nich s námi komunikují právě prostřednictvím této sítě, je to pro ně rychlejší a jednodušší. Pravidelně zveřejňujeme souhrn akcí, vytváříme události, sdílíme zajímavosti ze světa knih. Vyhlašujeme soutěže a informujeme o změnách, které se v knihovně dějí. Nejvíce čtenáře přitahují příspěvky podané zábavnou formou, ty pak také nejvíce sdílí. Díky facebookovým přehledům víme, v jaký den i v jakou hodinu chodí na naše stránky nejvíce lidí.

Kromě Facebooku využíváme ve velké míře také Instagram. Zde zveřejňujeme zajímavé fotky z knihovny, fotíme výstavky a upozorňujeme, kdy se koná Tvůrčí dílna – na Instagramu zveřejňujeme práce našich čtenářů.

Cílem propagace naší knihovny je dostat se do povědomí nejen našich čtenářů, ale i ostatních obyvatel Jihlavy a okolí. Snažíme se vzdělávat děti a mládež, zlepšit orientaci v knihovně a pro některé i objevit „kouzlo“ knih.

Jitka Procházková, Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace