Když jsou vidět knihy aneb BookTube

Vše to začalo klasickými blogy. Slovo blog původně vzniklo stažením a následným zkrácením slov „web log“, která lze volně do češtiny přeložit jako „webový zápis“. Jedná se o webovou aplikaci přístupnou webovými prohlížeči a jako takové mohou mít blogy rozdílnou podobu.

Blog nelze přesně definovat, neboť neexistují zcela přesná formální kritéria, kterými by se weblogy daly kategorizovat. Jejich forma je pokaždé jiná – mohou mít podobu deníkových zápisů nebo se můžou využívat například jako oficiální informační kanál firem. Slovem blog však lze označit jak webovou aplikaci jako celek, tak každý jednotlivý příspěvek, který je na stránkách publikován. Proto bylo dříve používáno označení „web log“.[1]

Fenomén knižních blogů přišel na území Česka a Slovenska ze zahraničí, zejména z Ameriky. Důležitým aspektem v zahraniční knižní blogosféře je přechod od psané formy k podobě videí. Takový typ blogování se nazývá vlogging, videu se pak běžně říká vlog. Tento pojem vznikl již v roce 2000, ale až od roku 2004 se vlog stal oficiálním termínem, skládá se ze dvou slov, a to „video“ a „blog“[2].  Zatímco v zahraničí je vlogování o knihách běžnou záležitostí, u nás tento trend zaznamenáváme zhruba v poslední dvou letech. Tuzemští booktubeři, jak se tito blogeři jinak nazývají, si pak aktivně ze zahraničí berou inspiraci.

Co je obsahem

To, co v současnosti podporuje vysokou aktivitu knižního blogerství i vlogerství nejvíce, jsou recenzní výtisky. Tedy kopie, které slouží k recenzním účelům. Do jisté doby se recenzní výtisky vydávaly pouze novinářům či literárním kritikům, nyní jsou v určité míře dostupné i knižním blogerům. Důvodem začít s tímto systémem – jenž je v zahraničí osvědčený – také u knižních blogerů byl cíl zvýšit povědomí o knižní novince, kterou dané nakladatelství vydalo.

Mimo to, že vloggeři tvoří videorecenze, také v hojné míře natáčí různé knižní výzvy, účastní se všelijakých TAGů (videa, kde člověk zodpovídá na předem dané otázky, nebo plní úkol a poté vybere další blogery, „otaguje“, ať určitý TAG splní) a projektů. Prakticky fungují na stejném principu jako ostatní blogeři, pouze v jiné formě. Jejich komunita je vcelku pestrá, a proto dost často pořádají společné projekty, do nichž se zapojují i samotní čtenáři-fanoušci.

Český BookTube v plenkách

Čeští a slovenští booktubeři se teprve hledají. Ještě nedávno s jistotou převládala poptávka po klasických článcích knižních blogerů. V poslední době se misky vah kloní spíše na druhou stranu, dynamický audiovizuální obsah je v kurzu mnohem víc. Problém však zůstává, a to, že většina tuzemských booktuberů stále nedokáže videa zpracovávat na úrovni, která odpovídá standardům v zahraničí. Videa se obvykle vyznačují špatným technickým zpracováním (poměr obrazu 4:3, šumy a ruchy v audio nahrávce, zrnitý obraz apod.). Jistě ještě nějakou dobu potrvá, než se booktuberská scéna dopracuje ke kvalitnějšímu pojetí, bude třeba si chvíli počkat.

BookTube a knihovny?

I přes všechny nešvary, které současnou tuzemskou booktuberskou scénu provází, je nutno podotknout, že se jedná o progresivní oblast, která je skvělou možností, jak propagovat lásku ke čtení a čtenářství všeobecně. Navíc lze tuto aktivitu spojit například s knihovnami a jejich službami, které nabízí. Knihovníci mohou využívat videa těchto booktuberů při nákupních komisích, kde se rozhoduje, zda se kniha do knihovny koupí či nikoliv. Pracovníci knihoven mohou také sami snadno začít natáčet svoje videa, v nichž zazní jejich vlastní tipy pro čtenáře a návštěvníky dané knihovny.

Jak už bylo zmíněno výše, fenomén zvaný BookTube je na vzestupu. Jak dlouho tento stav bude trvat a jaká bude situace za dva tři roky, to nikdo neví. Je ale důležité, že dnešní doba podporuje čtenáře a jejich lásku ke čtení. Využijme toho a využijme zejména ty, kteří stojí před kamerou s knihou v ruce. Jedině tak můžeme udržet současný stav myšlení, že čtení knih je ta nejlepší časová investice.

Vojtěch Hamerský, Knihovna Jiřího Mahena, správce blogů Knižní kukátko a Eclectic Guy

[1] What is a Blog? About.com [online]. 2015 [cit. 2015-08-26]. Dostupné z: http://weblogs.about.com/od/startingablog/p/WhatIsABlog.htm

[2] What is a Vlog? About.com [online]. 2015 [cit. 2015-08-26]. Dostupné z: http://weblogs.about.com/od/bloggingfaqs/f/WhatIsaVlog.htm