Knihovnické setkání v Bobrové

Nápad uspořádat setkání neprofesionálních knihovníků v jedné z knihoven Žďárska se nám v roce 2017 velmi osvědčil, proto jsme i letos s kolegyněmi naplánovaly návštěvu jedné z nich. Téměř dvacet knihovnic se sešlo v sobotu 6. dubna 2019 v knihovně městyse Bobrová, kde je knihovnicí paní Hana Hájková. Rozhodně stojí za zmínku, že knihovna získala v roce 2016 titul Knihovna Vysočiny (ocenění II. stupně), což je zásluha právě zmiňované paní knihovnice (v Knihovnickém zpravodaji Vysočiny byl o knihovně zveřejněn článek „Jak se knihovničí v Bobrové“).

Knihovna městyse Bobrová Knihovna městyse Bobrová

V úvodní části setkání vedoucí Úseku pro výkon regionálních funkcí, paní Hana Najmanová, zhodnotila začátek roku 2019. Ten proběhl tradičně ve jménu každoročního boje s vyplňováním a odevzdáváním ročních výkazů. Zmínila letošní plánované revize, zavádění ochrany osobních údajů v knihovnách a v neposlední řadě i plánovanou podzimní přednášku oblíbeného Mgr. Stanislava Mikule, zaměstnance Regionálního muzea ve Žďáře nad Sázavou. Přednáška, jejíž téma je zatím tajné, se příhodně uskuteční v Týdnu knihoven, jehož letošním zaměřením je právě regionální historie. Na závěr příspěvku zazněla informace o konání tradičního Předvánočního setkání neprofesionálních knihovníků, který už nyní můžeme přislíbit na začátek prosince.

dav Knihovna městyse Bobrová

Po krátké diskuzi dostala slovo Hana Hájková, která nás seznámila s činností bobrovské knihovny jednak z historického pohledu, ale hlavně povyprávěla o současném fungování knihovny. Zmínila a fotografiemi představila ukázky z výtvarných dílen pro děti a spolupráci s místní MŠ, v jejíž budově se knihovna nachází. I díky velmi příhodnému umístění knihovny nabízí paní Hájková různé akce nejen pro děti (knihovnické lekce), ale i pro širokou veřejnost. Posluchače dále zaujala informací o místní specialitě – tzv. „Okrašlujícím spolku“, který má v Bobrové bohatou tradici a na kterou s dalšími ženami v posledních letech úspěšně navázaly. Velmi zajímavá informace pro zahradnice se týkala projektu organizace Gengel (organizace, která uchovává staré odrůdy rostlin a snaží se je opět rozšířit na původní místo výskytu). Do projektu se před lety zapojili žáci místní školy a v součinnosti s nimi fungovalo propojení i s knihovnou. Velmi dobře zhodnotila paní Hájková i spolupráci s místním vedením městysu Bobrová, což jsme si v průběhu dne měly možnost ověřit i my.
Jako tvůrčí překvapení nám připravila paní Hájková dílničku, na které jsme si mohly vyrobit levandulový dekorativní pytlík. Vzhledem ke zkušenostem paní Hájkové, coby lektorky různých výtvarných technik, došlo mezi knihovnicemi i k navázání spolupráce v podobě uspořádání tvůrčích dílniček výměnou za uspořádání divadelního představení pro děti. Těšíme se, že tato spolupráce přinese krásné zážitky všem zúčastněným.

dav davKnihovna městyse Bobrová

 

 

 

 

 

 

Dalším bodem programu byla po přesunu do centra obce návštěva Obecního úřadu Městyse Bobrová, kde nás srdečně přivítala paní starostka Zdeňka Smažilová. Po výborném občerstvení – za které dodatečně ještě jednou děkujeme – nám paní starostka povyprávěla o místní raritě. Jedná se o repliku litomyšlské opony z r. 1905, jejímž autorem je Oldřich Blažíček a kterou mohou návštěvníci zhlédnout v zasedací místnosti obce.

dav Knihovna městyse Bobrová

Zlatým hřebem setkání se stala návštěva místního Muzea panenek, ve kterém nás srdečně přivítala a s nadšením provedla zakladatelka a majitelka, paní Marie Roháčková. Muzeum se nachází v rekonstruované budově staré školy u paty kostela Sv. Petra a Pavla (https://retro-panenky.webnode.cz/). Návštěvníkům nabízí nejen nostalgickou vzpomínku na dětská léta ve společnosti oblíbených panenek, ale mohou zde i posedět ve stylové kavárničce, ve které si mohou nechat povyprávět od samotné zakladatelky jak o historii budovy, tak i o vývoji její záliby ve sbírání panenek.

Za krásný sobotní program děkujeme knihovnici Haně Hájkové, starostce městyse Bobrová Zdeňce Smažilové, Marii Roháčkové z Muzea panenek a všem dalším, kdo se na přípravě setkání podíleli. Za příjemnou atmosféru a den strávený v přátelském duchu moc děkujeme všem zúčastněným knihovnicím a věříme, že si setkání užily stejně jako my. Budeme se těšit opět příští rok, tentokrát se možná vydáme blíž k Bystřici nad Pernštejnem.

Knihovna městyse Bobrová

Bc. Veronika Čtveráková, DiS., Úsek pro výkon regionálních funkcí, Knihovna M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou