Stavba nové budovy Krajské knihovny Vysočiny

Stavba nové budovy Krajské knihovny Vysočiny postupuje rychle kupředu. Ve fotogalerii Vám nabízíme náhled na stavbu od jejího začátku.

Počátky stavby nové budovy Krajské knihovny Vysočiny se datují od 21. června 2016, kdy Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o uzavření smlouvy na spolufinancování stavby nové budovy s městem Havlíčkův Brod, krátce poté započaly práce na projektu samotné výstavby.
22. února 2018 vypsal Kraj Vysočina veřejnou zakázku na stavbu nové budovy Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě; vítězným dodavatelem se stala firma Zlínstav a.s., se kterou byla 26. června 2018 podepsána smlouva.

Stavba nové budovy knihovny byla slavnostně zahájena 20. srpna 2018 za účasti představitelů Kraje Vysočina, města Havlíčkův Brod, architektů, kteří se na projektu podíleli, a dalších významných hostů včetně zástupců zhotovitele; dokončena by měla být do dvou let.

Původní návrh nové knihovny zahrnující návrh stavby i zpracování dokumentace o umístění stavby vytvořil tým architekta Milana Stejskala – Petra Holasová, Lucie Křížová a Veronika Bukáčková, následně projekt dokončila kancelář Artprojekt Jihlava. Novostavba krajské knihovny bude mít tři podlaží, nejspodnější z nich bude sloužit jako depozitář pro tisíce publikací. Železobetonový skelet knihovny bude stát na až 11 metrů hluboko zapuštěných pilotách, v nejvyšším bodě bude knihovna 13 metrů vysoká. V přízemí knihovny bude recepce, vstupním prostorům bude dominovat velké schodiště. Západní stěna bude pokryta odolnou vegetací, na střeše knihovny je naprojektována malá terasa.

březen 2019

únor 2019

leden 2019

prosinec 2018

listopad 2018

srpen – říjen 2018

 

červenec 2018

 

Jana Fialová, Václav Vlk, Krajská knihovna Vysočiny